Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu kooliõpilaste 2018. aasta suvevaheaja tegemised

 

2018. aasta suvevaheaja veetmiseks on planeeritud tegevusi mitmesajale õpilasele. Maardu koolide õpilased saavad osaleda kolmes linnalaagris ja kolmes õpilasmaleva vahetuses.

Koolilaagrid

Maardu Gümnaasiumi ja Maardu Põhikooli linnalaagrid toimuvad ajavahemikul 13.–22. juunini 2018. Tegevust koordineerivad Maardu Gümnaasiumi ja Maardu Põhikooli õpetajad. Registreeruda saab laagrisse 3.05–8.06.2018. Kokku on tegevustega hõivatud 170 õpilast 1-4. klassidest. Laagripäev algab 9:00 ja lõpeb 15:00. Maardu Gümnaasiumi poolt planeeritud avada 5 rühma, millest osad on eesti- ja osad venekeelsed. Rühmade komplekteerimisel arvestatakse lapse vanuse ja keeleoskusega.

Igasse päeva jagub huvitavaid sündmuseid. 10 päeva jooksul toimuvad järgnevad tegevused:

  1. Väljasõidud (Stroomi rand ja Kadriorg)
  2. Teatrietendused (koostöös näiteringide ja MTÜ ArtArenaga)
  3. Turvalisuse päeva läbiviimine (koostöös politsei- ja päästeametiga, kiirabiga, liikluskäitumist parandavad tegevused)
  4. Maardu linnaga tutvumine (tutvumine linnas tegutsevate ettevõtete ja asutustega, sh linnavalitsuse ja raamatukoguga)
  5. Detektiivide kool (õpilaselt õpilastele töötoad)
  6. Matkad metsaparki

Kallavere Keskkooli laagri toimumise kuupäevad on 30.07–03.08.2018. Laagri viivad läbi Kallavere Keskkooli töötajad. Laager on suunatud 8–10-aastastele lastele. Oodatav laste arv laagris on 16–18. Linnalaagri kavaga saab tutvuda  alates juunikuust kooli koduleheküljel http://kallavere.edu.ee/teated.php .

Koolilaagrites planeeritud tegevuste täitmine sõltub paljuski ka ilmastikuoludest.

Õpilasmalev

Vanematele õpilastele pakutakse suvel võimalust osaleda Maardu Õpilasmalevas, mis on viimasel viiel aastal olnud Eestis esikolmikus malevale eraldatud raha osas ning osalevate noorte arvu poolest. Töö toimub kolmes vahetuses:

1. vahetus 13.06–29.06

2. vahetus 02.07–18.07

3. vahetus 19.07–03.08

Registreerumine Maardu Õpilasmalevasse toimus märtsis–aprillis 2018.

Töid teostatakse Maardus ja Muugal. Rühmajuhid on Maardu koolide pedagoogid, kes on läbinud laagrikasvataja koolituse. Kõik rühmajuhid on läbinud esmaabikoolituse, laagrikasvataja koolituse ja sooritanud vastava eksami Eesti Noorsootöö Keskuses.

Peamised tööd on malevas rohealade puhastamine, kõnniteede äärekivide puhastamine, prahikoristus, teede puhastamine, laste mänguplatside korrastamine, metsapargi koristamine. Kõikide objektide suhtes toimuvad eelnevad kooskõlastamised Maardu kommunaalametiga. Töölepingud ja lapsevanemate nõusolekud on kooskõlastatud Tööinspektsiooniga.

Iga vahetuse eel viiakse läbi tööohutuskoolitus.

Õpilasmalev on valmis aitama linna ka muudes jõukohastes töödes.

Käesoleval aastal on noorte tunnitasu 2.97 eurot.

Õpilasmalevas töötamine on kahtlemata väga kasulik kogemus noortele inimestele. Kooliõpilased on hõivatud kasuliku tegevusega ning saavad esimese töökogemuse ning endale taskuraha teenides tekib neil arusaamine, kui raske on tööga raha teenida. Tänu nende tööle on meie linn ilusam ning pärast heakorratöödes osalemist on neil vaevalt soovi loodud ilu rikkuda, lõhkuda ja täis sodida. Pealegi saavad lapsed lõbusalt ja sisukalt puhata, kuna neile on ette nähtud erinevad üritused, väljasõidud ja sportlikud tegevused.

Muud tegevused

22.06–24.06 on planeeritud 35 Maardu koolilõpetaja väljasõit Sankt-Peterburgi koolilõpetajate festivalile Punased Purjed.

14.07–21.07 ootame Jekabpilsi ja Klaipeda rajooni noori Maardusse. Külalised puhkavad koos meie noortega laagris Viiking Tiigrid. Samuti võtavad nad osa Maardu linnapäeva üritustest.

Lisaks korraldatakse mälumängu Tallinnas, ekskursioonid Rakvere lossi, Kik in de Köök torni, vanalinna, Nõmme seikluspargile. Kõrval meil on ettenähtud masterklassid laagri territooriumil, mis tähistatud Eesti-100 teemale ja töötoad tutvustavad lapsi rahvakunsti ja ajalooliste aspektidega.

07.08–24.08.2017 on kavas Maardu õpilaste külaskäik Minskisse laagrisse Borok. Maardu noored puhkavad Valgevenes 18 päeva. Hetkel käib dokumentide vormistamine väljasõiduks. Käesoleval aastal läheb Borokki 24 Maardu noort.

Soovime kõigile lastele head suvepuhkust!