Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi lastekaitse peaspetsialisti ametikohale

Maardu Linnavalitsus

Lastekaitse peaspetsialisti konkurss

Teenistusülesanded

• Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine;

•  eestkostel või hooldusel olevate laste üle arvestuse pidamine;

•  laste heaolu hindamine ja huvide kaitse ning esindamine;

•  laste ja lastevanemate nõustamine;

• hädaohus ja abi vajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine ning vajaliku abi korraldamine;

• laste ja perede tugiteenuste ning võrgustiku koostöö koordineerimine.

 Nõudmised kandidaadile:

• kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöö ning lastekaitsele spetsialiseerumisega);

• tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;

• ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;

• heal tasemel vene ja eesti keele valdamine;

• hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;

• pingetaluvus,  otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas.

 Kasuks tuleb :

• riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus;

• sotsiaalvaldkonna tundmine;

• B-kategooria autojuhiload.

Omaltpoolt pakume:

• võimalusi eneseteostuseks;

• vaheldusrikast tööd;

• koolitusi;

• 35 päeva põhipuhkust.

Konkursil osalemiseks esitada CV, sooviavaldus (koos kinnitusega , et ei esine asjaolusid mis välistavad ametniku teenistusse võtmise) ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile:  inna.bondarenko@maardu.ee  hiljemalt  10.08.2018.

Info telefonil  6060710  või e-post inna.bondarenko@maardu.ee