Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja taas ideekonkursi Kodulinn Kaunimaks

Lähtudes soovist tõhusamalt kaasata elanikke linna eelarve ja arenguplaanide koostamisse kuulutab Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi „Kodulinn kaunimaks", mille raames saavad kõik maardulased esitada oma ideed linna paremaks muutmiseks. Parimad ettepanekud, mille kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot viiakse reaalselt ellu. Ideed võtab linnavalitsus vastu kuni 19. veebruarini 2019.

Linnapea Vladimir Arhipovi arvates näitas eelmisel aastal korraldatud ideekonkurss, et maardulastel on   palju häid ideid ja soovi kaasa rääkida linna eelarve koostamisel. „Eelmisel aastal osales üle 400 inimese hääletamisel parima idee väljaselgitamiseks, mis aitas meil  suunata 30 000 eurot Maardu Linnameeskonnale tehnilise abihoone rajamiseks linnastaadionil ning Lennula platsi korrastamiseks Muugal. Arvestades suurt avalikkuse huvi, ehitasime 2018. aastal konkursiväliselt valmis koerte jalutusplatsi Kallavere põhjapoolses linnaosas," teatas linnapea. „Linna paremaks muutmine algab teie ettepanekutest. Mõelge kaasa, esitage oma ideed  ning me viime parimad nendest ellu," lisas tema.

Oma ideid esitades saavad linlased juhtida linnavõimu tähelepanu sellele, millest Maardus puudust tuntakse ning saada hea võimaluse oma ettepaneku elluviimiseks. Esitatavaks ideeks võib olla Maardu avalikku linnaruumi ilmestav objekt. Maardulased saavad esitada ettepanekud linnaelu erinevatest valdkondadest – spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest kuni looduskeskkonna korrastamiseni – piiranguks on vaid investeeringuobjekti kogumaksumus, milleks on 30000 eurot. Oluline on see, et objekt valmiks kindlasti 2019. aasta jooksul ning see ei tohiks kaasa tuua ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgmiste aastate eelarvetele.

Ideid saab esitada 21. jaanuarist -19. veebruari 2019 südaööni elektrooniliselt siinsamas infosüsteemis Volis - SIIN. Samuti saab esitada idee emaili teel, täites vorm, mida saab alla laadida lingil .Täidetud vormi peab saatma emaili aadressile linnavalitsus@maardu.ee või tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbrikul märkida ideekonkurss Kodulinn Kaunimaks 2019)

Veebruari keskpaigal koguneb spetsiaalne konkursi komisjon, mis vaatab üle esitatud ettepanekud ning valib välja need ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Komisjon hindab ettepaneku realistlikkust, eelarvet ja selle teostatavust 2019. aastal. 4. märtsist - 20. märtsini 2019 on kõigil vähemalt 16-aastastel Maardus registreeritud elanikel võimalus anda omapoolne hääl väljapakutud ideedele. Igaüks saab anda oma hääle maksimaalselt 2-le ideele.