Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab: Pirnipuu pst 82 kinnistu detailplaneeringu algatamisest

Pirnipuu pst 82  kinnistu asub Muuga aedlinnas uue lasteaia naabruses. Krunt on suurusega 4589 m2 ja on Maardu linna omandis. Maaüksus on hoonestamata ning valdavas osas kaetud kõrghaljastusega.

Üldplaneeringu kohaselt on kinnistu kasutusõiguseks määratud ühiskondlike ehitiste maa (100%).

Eesmärgiga hakata munitsipaalomandit kasutama sihipäraselt algatas Maardu Linnavalitsus Pirnipuu pst 82 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Maardu Linnavalitsuse tellimusel on arhitektuuribüroo OÜ Skepast & Puhkim OÜ koostanud mitu planeeringu varianti, millest sobivaimaks on valitud  juuresolev.

Detailplaneeringu eskiisi alusel on tehtud ettepanek ühe kuni 3 korruselise  (kuni 11m) ühiskondliku hoone püstitamiseks, mille ehitisealune pind on  kuni 1400m2.

Hoonestuseks vajaliku ala määramiseks koostati eelnevalt puistukvaliteedi kohta dendroloogiline uuring. Esialgse  eskiisplaneeringu alusel nähtub, et väärtuslikku haljastust säilitatakse krundi lõuna ja kirde osas.

 

Eskiislahendus(t)ega on võimalik tutvuda linnavalitsuse tööaegadel alates 29.07.2019-11.08.2019.  Kallasmaa tn 1, tuba 101. ja www.maardu.ee

Asjakohased ettepanekud ja märkused on oodatud kuni 19.08.2019.  info@maardu.ee.

Eskiis

Täiendav info
60 60 726; 60 60 731