Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavolikogu liikmed kinnitasid täna Maardu Linnavalitsuse koosseisu ja valisid linnavolikogu komisjonide esimehed

 

Tänasel Maardu Linnavolikogu istungil kinnitasid saadikud Maardu Linnavalitsuse struktuuri, liikmeid ja nende tegevusvaldkondade jaotuse. Otsustati moodustada viieliikmeline linnavalitsus, kuhu kuuluvad linnapea Vladimir Arhipov, abilinnapea Rein Meel, abilinnapea Anastassia Valužina, linnavalitsuse liige Väino Moor ja linnamajanduse osakonna juhataja Jelena Pavlova.

Otsustati moodustada 6 alatist komisjoni - sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (esimeheks valitud Riina Läll, aseesimeheks on Natalia Kurževa), eelarve- ja majanduskomisjon (esimees Ants Raudla, aseesimees Boriss Slepikovski), kommunaalmajandus- ja keskkonnakomisjon (esimees Ravil Aljukov, aseesimees Pavel Kuusik), haridus- ja noorsookomisjon (esimees Erika Tiganik, aseesimees Valev Kald), õigus- ja korrakaitsekomisjon (esimees Niina Netšajeva, aseesimees Pavel Arhipov ) ja kultuuri- ja spordikomisjon (esimees Jevgeni Golovatš, aseesimees Jelena Smirnova).

Volikogu alatised komisjonid selgitavad välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad linnaelu probleemid ja teevad ettepanekuid nende lahendamiseks. Komisjonid töötavad välja tegevuskavad ja esitavad need volikogule kinnitamiseks. Samuti algatab komisjon volikogu määruste ja otsuste eelnõusid, esitab arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud Maardu linna õigusaktide eelnõude kohta ning kontrollib volikogu määruste ja otsuste täitmist.

 Nendele komisjonidele lisaks valiti ka kolmeliikmeline revisjonikomisjon, mille esimeheks sai Larissa Voitko. Revisjoni komisjoni liikmeteks valiti Lidia Bodnar ja Margarita Sumina. Kui teiste alatiste komisjonide moodustamine on volikogu enda otsustada, siis revisjonikomisjon peab tegutsema tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest igas KOVi volikogus.