Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavolikogu menetluses on muudatusettepanek Maardu linna arengukava 2014-2025 muutmiseks.

Maardu Linnavolikogu menetluses on muudatusettepanek Maardu Linnavolikogu 30.09.2014  määrusega nr 19 kinnitatud Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 muutmiseks.

Muudatusettepanekuga saate tutvuda siin.

Muudatusettepaneku avalikustamine kestab kaks nädalat, so kuni 21.03.2018 ning selle aja jooksul on igal Maardu elanikul õigus esitada eelnõu kohta arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid.

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada hiljemalt 22.03.2018 aadressil linnavolikogu@maardu.ee