Uudised ja teated

« Tagasi

Põldosja tee lõigule antakse uus tänavanimi

Vastavalt  Kohanimeseadusele ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusele nr 251 „Aadressiandmete süsteem" tuleb kohanimed ja olemasolevate katastriüksuste lähiaadressid viia kooskõlla nimetatud määruses kehtestatud nõuetele.

Aadressiandmete korrastamisel on vajalik muu hulgas analüüsida olemasolevate liikluspindade (tänavate) ruumikuju ja nõuet, et liikluspind (tänav) peab olema järjest läbitav ning selge ja loogilise kujuga. Aadressiandmete korrastamise eesmärgiks on aadressiobjekti kiire leidmine geograafilises ruumis, näiteks  päästeteenistusel, postiljonil, kiirabil jms.

Muugal asuv Põldosja tee paikneb kahel pool Ploomipuu puiesteed ja ei ole kogupikkuses järjest läbitav, teelõigud  asuvad üksteise suhtes ca 30 meetrise vahekaugusega nihkes. See raskendab oluliselt aadressiobjektide  ülesleidmist. Seetõttu antakse  Põldosja tee idapoolsele lõigule uus tänavanimi – Keraheina tee ning olemasolevad krundid adresseeritakse uue liikluspinna järgi.