Uudised ja teated

« Tagasi

Riigikogu valimised 2019 - valija meelespea

 

Kandidaadid Harju- ja Raplamaa

 

Riigikogu valimised 2019

Hääletamisõigus

Riigikogu valimistel saab hääletada inimene, kes:

  • on Eesti Vabariigi kodanik
  • on hiljemalt valimispäevaks saanud 18aastaseks
  • ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud
  • ei ole kohtus süüdi mõistetud ega kanna vanglakaristust

Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval valijal, kes eelhääletamise päeval on vähemalt 18aastane. Kui valija on küll valijate nimekirjas, kuid on eelhääletamise päeval 17aastane, ta veel hääletada ei saa.

Valijakaart

Enne valimisi saadetakse valija registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Kui valija @eesti.ee e-posti aadress on suunatud muule e-posti aadressile, saadetakse valijale e-valijakaart e-posti teel ega edastata paberil valijakaarti. Valijakaart saadetakse valijale hiljemalt 11. veebruaril 2019.

Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta ning jaoskonnakomisjoni telefoninumber. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja.

Valija, kes hiljemalt 16. veebruaril 2019 ei ole valijakaarti saanud või kelle valijakaardile kantud andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega Maardu Linnavalitsuse poole selgituse saamiseks või vigade parandamiseks. Oma elukohaandmeid saate kontrollida ka kodanikuportaalis eesti.ee.

Jaoskonnad

Maardus on 3 valimisjaoskonda. Valimisjaoskondade hääletamisruumid asuvad:
1) valimisjaoskond nr 1 - Ringi tn 64 (Maardu Gümnaasium); tel 54110035
2) valimisjaoskond nr 2 - Keemikute tn 19 (Maardu Kunstide Kool); tel 54110036
3) valimisjaoskond nr 3 - Keemikute tn 12b (Maardu Vaba Aja Keskus); tel 54110037

Valija, kelle elukohaandmed on kantud rahvastikuregistrisse Maardu linna täpsusega (ilma aadressita), saab hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

Iga valija saab kontrollida, kuhu minna hääletama siin: https://valimised.rahvastikuregister.ee/ 

Eelhääletamine

21.-24.02.2019 toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Harjumaal eelhääletamine maakonnakeskustes toimub Tallinnas.

21.-27.02.2019 toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kell 18.00.

25.-27.02.2019 eelhääletamine toimub kõigis Maardu valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Sõltumata valija elukohast saab hääletada valimisjaoskonnas nr 3. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, näiteks, haiglas. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

E-hääletamine

Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal hääletada valimisjaoskonda minemata. Elektrooniline hääletamine on ööpäevaringne: algab 21. veebruaril 2019 kell 9 ja kestab kuni 27. veebruari 2019 kella 18ni.

E-häält saab muuta üle hääletades elektrooniliselt kuni 27. veebruari 2019 kella 18ni või hääletades pabersedeliga valimisjaoskonnas eelhääletusperioodil, s.o kuni 27. veebruari 2019 kella 20ni. Sellisel juhul jääb kehtima vaid pabersedelil antud hääl ning e-hääl tühistatakse. Valimispäeval e-häält muuta ei saa.

Valimispäeval, 3. märtsil

Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil 2019 kella 920. Sel päeval saab hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valija saab terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu valimispäeval ka kodus hääletada.

Kodus hääletamise soovi korral tuleb esitada taotlus. Taotluse võib esitada Maardu Linnavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile kuni 3. märtsini 2019 (kella 14ni) või telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile 3. märtsil 2019 kella 9–14.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

  • valija nime;
  • valija isikukoodi;
  • valija aadressi;
  • valija telefoninumbrit;
  • kodus hääletamise põhjust.

 

Maardu valijate 2019. aastal Riigikogu valimistel antud häälte ülelugemine toimub 04. märtsil 2019 Maardu Linnavalitsuse majas aadressil Kallasmaa 1 algusega kell 10.00 (istungite saalis, II korrus).