Uudised ja teated

« Tagasi

Terviseamet kontrollis Maardus joogivee kvaliteeti

Terviseameti Põhja talitus teostab joogivee terviseohutuse riiklikku järelevalvet rahvatervise seaduse ja veeseaduse alusel.

Hetkel on Maardu linnas ameti järelevalve all 7 veevärki:

  • AS Tallinna Vesi (1);
  • AS DGM Shipping (1);
  • AS Vudink (1);
  • Elektri- ja Veehistu Raudtee-äärne (1);
  • MTÜ Ploomipuu Vesi (1);
  • TS Energia OÜ (1);
  • Veeühing Kreegipuu Kaev (1).

Veekäitlejad kontrollivad joogivee kvaliteeti perioodiliselt ametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavade alusel. Täiendavalt teostab amet pisteliselt joogivee proove järelevalve all olevatest veevärkidest.

2017.a teostatud ja ametile esitatud analüüside kohaselt vastab joogivee kvaliteet sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" (edaspidi määrus nr 82) nõuetele kõikides ülaltoodud veevärkides.

Joogivee analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Vee Terviseohutuse Infosüsteemi avalikus portaalis http://vtiav.sm.ee/