Uudised ja teated

« Tagasi

Toimetulekuraskustes perede lapsed hakkavad Maardus saama huvitegevuse toetust

Alates 1. oktoobrist saavad Maardu lapsed vähekindlustatud peredest igakuist toetust huvitegevustes osalemiseks 30 euro ulatuses. Toetus on ettenähtud lastele ja noortele vanuses 7 kuni 19 aastat, kelle vanemad on Maardu elanikud ja saavad toimetulekutoetust.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi arvates on oluline parandada huvihariduse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. „Selleks eraldasime Maardus toetuse vähekindlustatud perede lastele, et pere materiaalne olukord ei saaks takistuseks lapse osalemisel huviringi või spordiklubi tegevuses," sõnas linnapea. „Maardu on avatud uste ja võrdsete võimaluste linn, kus arvestame iga inimese võimete ja vajadustega ning me teeme kõik selleks, et nii see jääks ka edaspidi," lisas ta.

Septembrikuus eraldati riigieelarvest Maardu linnale laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetamiseks üle 55 000 euro. Suurem osa kogu toetuse summast suunatakse toimetulekutoetuse saavate perede laste toetamiseks. Toetuse suurus ühe 7. kuni 19. aastase lapse kohta on 30 eurot kuus. Toetus on ettenähtud huviringi ja -kooli/spordikooli õppemaksu maksmiseks või vajaliku spordi- või muu varustuse ostmiseks.

Samuti suurendatakse valiku võimalusi ja avatakse uued ja tasuta huviringid koolides. Selleks eraldati igale koolile 2017. aasta lõpuni 2000 eurot. Maardu Gümnaasiumis avatakse arvutiring ja teadusring. Kallavere Keskkoolis – robootika, loovus- ja kunstiring. Maardu Põhikoolis – käsitöö ja tehnoloogia ring. Esmakordselt hakatakse Maardus pakkuma huvitegevust ka erivajadustega lastele. Maardus on tekkimas ka uued huvitegevuse teenuste pakkujad, kes alustasid oma tegevust sellel aastal. Uued treeninggrupid alustavad tegevust ka Maardu spordiklubides.

Huvitegevuse toetuse saamiseks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitama sotsiaalabi osakonnale täiendava sotsiaaltoetuse avalduse. Avalduses tuleb ära näidata lapse nimi, sünniaeg ja huviringi nimetus, kus laps osaleb. Taotluse blanketi leiab lingil,  taotluse e-vormi - siit