Uudised ja teated

« Tagasi

Uuest aastast suurenes toimetulekutoetus

 

Seoses 1. jaanuaril 2018 jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega ei ole enam võimalik vajaduspõhist peretoetust taotleda. 2018. aasta jaanuaris kuni märtsis teevad kohalikud omavalitsused vajaduspõhise peretoetuse väljamakseid veel nende rahuldatud taotluste osas, mis on esitatud 2017. aasta lõpukuudel. 

Seoses vajaduspõhise peretoetuse kehtetuks tunnistamisega on tehtud muudatusi toimetulekutoetuse regulatsioonis.
 

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2018. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 140 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2018. aastal 168 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 112 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks eelarveaastaks. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 120% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Lisaks võib valla- või linnavalitsus määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest. 

Allikas Sotsiaalministeerium