Uudised ja teated

« Tagasi

Vana Kroodi veemajanduse omandamine tõi Maardusse 3.6 miljoni eurose rahasüsti

 

Järgmise kahe aasta jooksul rekonstrueeritakse Maardu linna Kroodi tööstuspiirkonna olemasolev vee- ja kanalisatsiooni taristu ning rajatakse Maardu järveäärsesse piirkonda ühisveevärk ja -kanalisatsioon, et võimaldada elanikele kvaliteetse joogivee tarbimist ning tekkiva reovee kokku kogumist ja puhastamist.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul, on linna eelmise aasta otsus omandada endise Eest Fosforiidi territooriumil asuvad vee- ja kanalisatsiooni torustikud koos muu taristuga ennast igati õigustanud. „Ilma investeerimata 250 000 eurot Kroodi veemajanduse munitsipaliseerimisse poleks EL fondidele projekti esitamine tehniliselt ja juriidiliselt võimalik. Mul on hea meel, et nüüd saab kauaaegne probleem süsteemse ja tulevikku suunatud lahenduse" sõnas linnapea.

„Tänu Kroodi piirkonna vee- ja kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimisele jätkavad tegevust üle 50 ettevõtet, pea 700 inimest säilitavad oma töökohad ja Kroodi majanduspiirkond muutub atraktiivseks kohaks paljudele eraettevõttetele.  Maardu Järveäärse linnaosa elanikud saavad aga kauaoodatud kvaliteetse joogivee" lisas Vladimir Arhipov.

Maardu linna projekt „Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse piirkonna ühisveevärgi ning kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine" sai Keskkonna Investeeringute Keskuselt läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 3,6 miljoni eurose toetuse. Maardu linn panustab projekti 1,5 miljonit eurot.

Viimase 5 aasta jooksul Maardu Linnavalitsus viis ellu tehnilise ja infrastruktuuri arendamise projekte mahus ligikaudu 29 miljonit eurot, millest EL ja riiklik abiraha moodustab ca 26 miljonit eurot.