Uudised ja teated

« Tagasi

Vana-Narva maantee juurdesõiduteedele uued tänavanimed

Vastavalt Kohanimeseadusele ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusele nr 251 ,,Aadressiandmete süsteem" tuleb kohanimed ja olemasolevate katastriüksuste lähiaadressid viia kooskõlla nimetatud määruses kehtestatud nõuetele.
Aadressiandmete korrastamisel on vajalik muu hulgas analüüsida olemasolevate liikluspindade (tänavate) ruumikuju ja nõuet, et Iiikluspind (tänav) peab olema järjest läbitav, koha aadressides kasutatavad numbrid ja tähtlisandid peavad olema loogilises reas.
Aadressiandmete korrastamise eesmärgiks on aadressiobjekti kiire leidmine geograafilises ruumis, näiteks päästeteenistusel, postiljonil, kiirabil jms.
Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas on paljud kinnistud adresseeritud Vana-Narva maantee järgi, kuigi aadressiobjekt ise asub Vana-Narva maanteele viiva juurdesõidutee ääres ning seega aadressiobjekti ülesleidmine on raskendatud. Korrastamise eesmärgil on määratud Iiikluspindadele uued tänavanimed:

  •  Pähklimäe tänav
  •  Salu tänav

Pähklimäe tänav algab Vana-Narva maanteelt suunaga põhja poole (Vana-Narva mnt 9 ja Vana Narva mnt 11 kinnistute vahel) ning Salu tänav algab Pähklimäe tänavalt  loode suunas elamukruntideni. Olemasolevad krundid adresseeritakse umber uute liikluspindade  järgi.
Kõikides riiklikes registrites (maakataster, kinnistusraamat, ehitisregister, jms) tehakse kande muudatused Maardu Linnavalitsuse poolt.