Uudised ja teated

Maardus toimus täna uute linnakodanike vastuvõtt

  Täna toimus Maardu Vaba Aja Keskuse saalis vastsündinute ja nende vanemate pidulik vastuvõtt, mida linnavalitsus korraldab regulaarselt vastsete linnakodanike meelespidamiseks....

Maardu järve supluskoha suplusvee analüüside terviseohutuse hinnang

Terviseameti Põhja Talituse poolt tehtud analüüside andmetel Maardu järve supluskoha ( protokoll ML2017/V64532M ) suplusvesi vastab määratud näitajate osas Vabariigi Valitsuse 03....

Maardus tunnustati parimaid koolilõpetajaid

  Eile toimus Maardu vabaajakeskuses linnapea vastuvõtt parimatele Maardu koolide lõpetajatele. Pidulikule üritusele oli kutsutud 45 koolilõpetajat. Maardu linnavalitsus autasustas...

Uus tänavanimi Maardus

Vastavalt  Kohanimeseadusele ja Vabariigi Valitsuse 08.10. 2015.a määrusele nr 103  „Aadressiandmete süsteem"   tuleb kohanimed ja olemasolevate katastriüksuste lähiaadressid...

Linnas toimub taas konkurss „Maardu kaunis kodu 2017"

  Maardus korraldatakse ka tänavu traditsioonilist konkurssi „Maardu kaunis kodu 2017", mille raames selgitatakse välja ja tunnustatakse Maardu linna kaunimaid eramuid, korterelamuid ja...

Teade Maanteeameti strateegilisest mürakaardist 2017

Maanteeametil on valminud strateegiline mürakaart, mis on avalikustatud Maanteeameti kodulehe aadressil https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/mura/strateegiline-murakaart-2017 . ...

Maardu Linnavalitsus teatab detailplaneeringute (DP) avalikustamisest

1.  Vana-Narva mnt, Fosforiidi tänava ja Kroodi tänava maaksuste  ning  lähiala DP DP koostamise peamine eesmärk on  planeeringuala suurusega ca 23,8 ha jagamine...

Maardu linna kooliõpilaste 2017. aasta suvevaheaja veetmisest

  2017. aasta suvevaheaja veetmiseks on planeeritud tegevusi mitmesajale õpilasele. Maardu koolide õpilased saavad osaleda kahes linnalaagris ja kolmes õpilasmaleva vahetuses. ...

Maardus korraldatakse erivajadustega inimeste nädal

  Järgmisel nädalal toimuvad Maardus erivajadustega inimestele pühendatud üritused, mille eesmärk on märgata ja väärtustada meie seas elavaid erilisi inimesi ning arutada nende...

Maardus algab ulatuslik teede remont

  Sellel nädalal algab Maardus alfalt- ja kruusateede remont Kallavere ja Muuga linnaosades. Kokku korrastatakse juunis 28 teelõiku üldpindalaga ca 37 400 m2. „Alustame Maardus...

Maardus suurenes kooli mineva lapse toetus

  Tänasel istungil otsustasid Maardu Linnavolikogu saadikud ühehäälselt muuta linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise korda ning kehtestada esmakordselt kooli mineva lapse toetuse...

Kes ja kus võib jalgrattaga sõita

Kevad on toonud tänavatele palju jalgrattureid, seega on aeg meenutada põhilisi ohutusreegleid. Selleks, et jalgrattasõit oleks turvaline, peab jalgrattur tundma liiklusreegleid ja nendest...

Maardus avati Eesti esimene spordiväljak erivajadustega inimestele

  Täna avati Maardu lasteaia Rõõm territooriumil (Noorte 8) avalik spordiväljak liikumispuuetega inimestele, mis võimaldab lastel ja noortel aktiivselt aega veeta vabas õhus ning koos...

Maardu hakkab hooldama kuut Muuga teed

  18. aprillil toimunud instungil otsustas Maardu Linnavolikogu omandada Muugal asuvad Saialille tee, Kirsipuu puiestee lõik, Päevalille tee, Ristikheina tee, Väriheina tee ja Vägiheina...

Maardu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

EESTI VABARIIK MAARDU LINNAVOLIKOGU OTSUS ...

Tööl käivad inimesed saavad oma oskusi täiendada töötukassa toel

  Mais lisanduvad  töötukassa teenuste hulka uued tööl käivatele inimestele mõeldud  teenused. Uute võimalustena toetatakse töötajaid kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse...

Eile valiti Maardus uus noortevolikogu koosseis

  MAARDU NOORTEVOLIKOGU 2017   VOLIKOGU LIIKMED : 1.Andrei Smagin 2.Nikita Gagarin 3.Diana Mokretsova 4.Valeria Šinkarjova 5.Viktoria Inkatova ...

Maardus toimuvad kahel järgneval laupäeval kevadtalgud

  Maardu Linnavalitsus kutsub kõiki linlasi osalema ühistel heakorratalgutel, mis toimuvad Maardus 29. aprillil ja 6. mail 2017. Talgute algus mõlemal päeval kl 10.00. „Kevad on...

Maardut külastas delegatsioon Prantsuse La Seyne sur Mer sõpruslinnast

Eelmisel nädalal võõrustas Maardu delegatsiooni Prantsusmaa sõpruslinnast La Seyne sur Mer, kelle esindajad kohtusid Maardu juhtkonnaga ning arutasid kahe omavalitsuse koostöövõimalusi. ...