Vastuvõtuajad

21.02.17

 

Maardu Linnavalitsuse tööaeg :
E- N: 08.15 - 17.00
R       08.15 - 15.45
Lõunavaheaeg: 13.00 - 13.30


 

 


Linnapea Vladimir Arhipov
E 15.00 - 17.00
Valdkonnad: üldjuhtimine, arengukava, eelarvestrateegia, linna eelarve ja rahandus, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine, kriisireguleerimine, avalik kord, õigus- ja korrakaitse, sisekontrolli korraldamine, avalikud suhted, välissuhted, sise- ja väliskommunikatsioon, linna äriühingud, kodanikeühendused, linna esindamine riigi- maakonna ja  omavalitsusliitude tasandil, muude seaduse ja linna põhimäärusega pandud ülesannete täitmine. 

Eelregistreerimine telefonil: 6060702
linnavalitsus@maardu.ee

Linnavolikogu esimees: Elviira Piiskoppel 
Valdkonnad: linnavolikogu töö korraldamine
Linnavolikogu sekretär – asjaajaja: Julia Melnychenko
Telefon: 6060717; linnavolikogu@maardu.ee

Abilinnapea Rein Meel
T 15.15 - 17.00
Valdkonnad:tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus), linnavara,  säästlik areng, keskkond ja keskkonnakaitse, osalemine valdkonna eelarve koostamises, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.

Abilinnapea Väino Moor
T 15.00-17,00
Valdkonnad: Osalemine Maardu linna arengukava koostamises, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.

Abilinnapea Ailar Lyra
K 14.00-16.00
Valdkonnad: haridus, sport, noorsootöö, sotsiaalabi- ja tervishoid, sotsiaalteenused ja –hoolekanne, kultuur, linnaüritused, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi, maakonna, omavalitsusliitude tasandil valdkonnaga seotud küsimuste lahendamisel.

Linnasekretär: Tiiu – Ann Kaldma
N 15.00 - 17.00
Valdkonnad: Maardu linna õigusaktid, linnavalitsuse asjaajamine, tõestamistoimingud

Tasuta juriidiline nõustamine  teisipäeviti kella
T 14:00 - 17:00 kab.205

Sotsiaalabiosakond (sotsiaalteenused, konsultatsioonid, taotlused toetuste saamiseks):
Juhataja: Tatjana Kisseljova (kab.105)
E 10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00
T 14.00 - 16.30; N 09.00 - 12.00
Sotsiaaltöö spetsialistid (kab. 104)
E 10.00 - 12.00; 15.00 - 16.30
T 14.00 - 16.30
K 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
N 10.00 - 13.00
R 09.00 - 12.00

Linnaarengu – ja planeerimise osakond (LAPO),  kab. 101, 215, 214 A, 218 C
(Maardu linna arengukava koostamine, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine)
E 15.30 - 17.00
N 09.00 - 13.00

Linnamajanduse osakond (LMO), kab. 202. 216, 218
(
tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus), linnavara,  säästlik areng,, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades.
E 15.30 - 17.00
N 09.00 - 13.00

Korrakaitsespetsialist: Valur Ilves (avaliku korra  ja heakorra tagamine, Maardu linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise  järelevalve, väärtegude kohtuväline menetlemine), kab. 102
E 8.15-16.00
T 8.15-16..00
K 8.15-16.00

Elanike register:
E 09.00 - 12.00; 15.00 – 18.00 
T 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
K 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
N 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
R 09.00 - 12.00
Tel. 6060705, kab:103

Perekonnaseisukanded - sündide ja surmade registreerimine
E 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
T 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
K 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
N 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
R 09.00 - 12.00
Telefon: 6060705; kab. 103

 

 

Toimetaja: IRINA JÜRGENS