Volikogu istungite päevakorrad

20.01.17

PROJEKT

EESTI VABARIIK

MAARDU LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PÄEVAKORD

Maardu                                                                                              24. jaanuar 2017
 

1. Kinnistu Pirnipuu põik lõik 1 linnale tasuta omandamine

Ettekandja: LMO juhataja Ants Tsugart
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla

2. MADIKSE kinnisasja Maardu linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine

Ettekandja: LMO juhataja Ants Tsugart
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla

3. Maardu Linnavolikogu 27.03.2012 määruse nr 66 "Maardu linna kalmistu asutamise eeskiri" muutmine

Ettekandja: LMO juhataja Ants Tsugart
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla

4. Maardu Linnavolikogu 25.02.2014.a määruse nr 8 kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik

5. Maardu Linnavolikogu määruste kinnitamine
5.1. lasteaia Sipsik arengukava kinnitamine
5.2. lasteaia Rõõm arengukava kinnitamine
5.3. lasteaia Rukkilill arengukava kinnitamine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik

6. Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 55 "Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandjad: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski, linnavolikogu terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe

7. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandjad: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski, linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik

8. Maardu Linnavolikogu 28.06.2016 otsuse nr 217 "Erateede avalikuks kasutamiseks määramine ja halduslepingu sõlmimine" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Väino Moor
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla

9. Maardu linna 2016.a eelarve täitmise esialgne aruanne

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski

10.Volikogu revisjonikomisjoni 2017.a. I poolaasta tööplaan.

 Ettekandja: linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Niina Netšajeva

11. Informatsioon Noortevolikogu tööst

Ettekandja: noortevolikogu esimees Ilja Schor

12. Välislähetusse suunamine

Ettekandja: linnavolikogu aseesimees Pavel Kuusik

13. Volituse andmine

Ettekandja: õigusnõunik Julia Saveljeva

 

Elviira Piiskoppel
Esimees

                                                 

Arhiiv

2016.a

2015.a.

 2013.a.

                                   

         

Toimetaja: IRINA JÜRGENS