Volikogu istungite päevakorrad

24.03.17

PROJEKT

EESTI VABARIIK

MAARDU LINNAVOLIKOGU
 

ISTUNGI PÄEVAKORD

Maardu                                                                                              28. märts 2017

 

1.Maardu linna 2016.a õiguskorra ülevaade

Ettekandja: Maardu piirkonnapolitseinik Jaana Põder
Kaasettekandja: ettevõtluse-, kaubanduse-, turvalisuse- ja tööhõivekomisjoni esimees Pavel Kuusik

2. Maardu linna kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

Ettekandja: abilinnapea Väino Moor, OÜ-u Hendrikson & Ko üld-ja  regionaalplaneerimise osakonna juhataja Pille Metspalu

3. Üldhariduskooli pidamiseks õpetajate  tööjõukuludeks eraldatud toetuse kasutamine

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik

4. Kinnituse andmine meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" projekti „Maardu lasteaia „Rukkilill" Nurga tänava hoone rekonstrueerimine" omafinantseerimisele

Ettekandja: abilinnapea Väino Moor
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski

5. Maardu linna 2017.a I lisaeelarve vastuvõtmine I lugemine

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski

6.  „Maardu linna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine" muutmine     

Ettekandja: linnasekretär Tiiu-Ann Kaldma
Kaasettekandja: ettevõtluse-, kaubanduse-, turvalisuse- ja tööhõivekomisjoni esimees Pavel Kuusik

7. Maardu Linnavolikogu 24.01.2017 otsuse nr 252 „MADIKSE kinnisasja Maardu linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine" muutmine

Ettekandja: linnasekretär Tiiu–Ann Kaldma

8. Maardu Linnavolikogu 26.11.2015 määruse nr 44 „Maardu linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus" muutmine

Ettekandja: volikogu aseesimees Pavel Kuusik

9. Volikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni aruanne tehtust

Ettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik

 

Elviira Piiskoppel

Esimees

 

Arhiiv

2016.a

2015.a.

 2013.a.

                                   

         

Toimetaja: IRINA JÜRGENS