Volikogu istungite päevakorrad

16.05.17

PROJEKT

EESTI VABARIIK

MAARDU LINNAVOLIKOGU

ISTUNGI PÄEVAKORD

Maardu                                                                                              23. mai 2017

 

1. Maardu linna kooliõpilaste 2017.a suvevaheaja veetmisest

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees Erika Tiganik

2. 2016 majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: pearaamatupidaja Helge Salu
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni liige Ants Raudla

3. Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 54 "Maardu linna poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise kord " muutmine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe

4. Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 61 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe

5. Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 55 „Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe

6. Informatsioon Maardu linna Noortevolikogu valimiste tulemustest

Ettekandja: linnavolikogu aseesimees Pavel Kuusik

7. Delegatsiooni moodustamine

Ettekandja: linnakantselei nõunik Elina Letjutšaja

8. Välislähetusse suunamine

Ettekandja: linnavolikogu aseesimees Pavel Kuusik

9. Majandusliku huvide deklaratsiooni esitamine

Ettekandja: linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Niina Netšajeva

 

Elviira Piiskoppel

Esimees

Arhiiv

2016.a

2015.a.

 2013.a.

                                   

         

Toimetaja: IRINA JÜRGENS