Sotsiaalhoolekanne

Ametnikud

Abilinnapea Anastassia Valužina anastassia.valuzina[ät]maardu.ee 6060752
Juhataja Sandra Hommuk-Silla sandra[ät]maardu.ee 6060720
Lastekaitse peaspetsialist Natalja Slavinskaite natalja.slavinskaite[ät]maardu.ee 6060754
Lastekaitse peaspetsialist Viktoria Danilova viktoria.danilova[ät]maardu.ee 6060732
Peaspetsialist Alesja Svetovidova alesja.svetovidova[ät]maardu.ee 6060734
Sotsiaaltöö peaspetsialist Mirjam Haiba mirjam.haiba[ät]maardu.ee 6060747 
Spetsialist Danila Kuznetsov danila.kuznetsov[ät]maardu.ee 6060738
Raamatupidaja Larissa Ištšuk larissa.istsuk[ät]maardu.ee 6060719

 

Vastuvõtt:   

E 09.00 - 12.00, 14.00 - 16.30
K 09.00 - 12.00, 14.00 - 16.30
N 09.00 - 12.00
 
 
Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem.

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Ülesannete täitmiseks sotsiaalabi osakond:

  • koordineerib sotsiaalhoolekannet
  • korraldab sotsiaalteenuste osutamist
  • osutab sotsiaalnõustamisteenust
  • korraldab riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetuste maksmist
  • teeb lastekaitsetööd
  • täidab eeskostja ülesandeid eestkosteasutusena
  • valmistab ette ja esitab kinnitamiseks sotsiaalvaldkonda kuuluvaid õigusaktide projekte

Sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse

 

 

  

  

  

  

    Pildiotsingu ohvriabi kriisitelefon banner tulemus