Maardu abitelefon - infovahendusteenus 1345

2001.aastal Häirekeskuses loodud infovahendusteenus  tegeleb linnamajanduslike probleemide (elektri, vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide, heakorra, teede ja tänavate korrashoiu ning kommunaalmajandusega seotud küsimused) lahendamise vahendamisega. Abitelefoni kaudu saab anda linnale operatiivset teavet kohest parandamist vajavatest olukordadest avalikes kohtades.

Abitelefonile võib teatada puuduvast liiklusmärgist või kanalisatsioonikaevu luugist, hulkuvatest kassides-koertest ning küsida kommunaalteenustega seotud telefoninumbreid. Abitelefonilt saab küsida informatsiooni ootamatute ja kiiret lahendamist vajavate tehniliste olmeprobleemide korral, küsida korstnapühkija, santehniku, elektriku või mõne muu remondimehe kontaktandmeid.

Abitelefoni tähtsaim eesmärk on abistada linnakodanikke nende elu – olu puudutavates küsimustes. Linlasel on kergem meeles pidada lihtsat lühinumbrit, kui otsida vajalikku pikka telefoninumbrit. Loomulikult võib kõigist neist puudustest teavitada endiselt ka asjaomast ametkonda.

Operaator vastab kõnedele 24h ööpäevas ja lahendab ka e-maili aadressile 1345@112.ee

Operaator võtab vastu teate, analüüsib kliendi probleemi sisu ning edastab probleemi vastavale ettevõtte/asutusele või ühendab kodaniku tema probleemi lahendava ettevõtte/asutusega. Iga probleem klassifitseeritakse vastavalt selle olemusele ja salvestatakse andmebaasi koos lühida sisukokkuvõttega.

Vajadusel võib abitelefon 1345 toimida ka kriisikommunikatsioonikeskusena, mida kasutatakse kriisisituatsioonides või suurõnnetuste korral elanike informeerimiseks. Helistamine abitelefoni lühinumbrile maksab vastavalt telefoni operaatorfirma tariifidele.

Esialgu Tallinna tarbeks loodud abitelefon laienes 2004. aastal Harjumaale. Abitelefoniga on tänaseks ühinenud Viimsi vald, Maardu linn, Harku vald ja Saku vald.

HELISTAGE ABITELEFONILE 1345, KUI:

  • vajate abi ootamatute ja kiiret lahendamist nõudvate tehniliste olmeprobleemide või tehnovõrkude avariide ning katkestuste korral;
  • näete, et linnamajanduses on midagi korrast ära;
  • vajate infot linnaelu käsitlevates või muudes küsimustes;
  • soovite teha ettepanekuid linnale.

Abitelefon 1345 töötab ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiiltelefonilt kui ka lauatelefonilt.

Mobiiltelefonilt 1345-le helistades tuleb kõne eest tasuda kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (0,23 €/min), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastavalt operaatori teenusepaketi põhine hind.