Hanked

Maardu linna korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna Maardu linn 

Maardu linna korraldatud alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete kohta saate informatsiooni Maardu Linnavalitsuse Dokumendiregistris aadressil: http://atp.amphora.ee/maardulv , sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Otsi" sõna Hinnapakkumise küsimine

LISA

 

                                                                                                                             KINNITATUD 

Maardu Linnavalitsuse

17.08.2021

korraldusega nr 600

 

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2021. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linna Altmetsa tee rekonstrueerimise projekteerimine

Avatud menetlus

III- IV kvartal

Mihhail Pärli

 60 000

Maardu linn

Viimsi vald

 

 

 

 

 

                                                                                           LISA

Maardu Linnavalitsuse

             02. juuni 2021

                                                                                                                          korraldusega nr 408

 

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2021. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Koolimaja moodulite rentimine

Avatud menetlus

II-III kvartal

Aleksander  Frosch

7000 eurot/kuus

 Linna eelarve

 

 

 

 

LISA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Maardu Linnavalitsus 10.03.2021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                korraldusega nr 161

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2021. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Sotsiaalmaja rekonstrueerimine

Avatud menetlus

I kvartal

Vitali Rõtšov

786 116

 kindlustushüvitis

 

 

 

LISA 

Maardu Linnavalitsuse 06.01.2021
korraldusele nr 1

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2021. AASTA HANKEPLAAN

 

Jrk

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Pirnipuu tee ehitus

Avatud hankemenetlus

I–II kvartal

Vitali Rõtšov

450 000

 

Linna eelarve ja arendaja toetus

2

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linnas teede ja kõnniteede asfalteerimine 2021

Avatud

hankemenetlus

 

I -II kvartal

Vitali Rõtšov

450 000

Riigieelarve toetus ja linna eelarve

3

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linnas teede pindamine ja teekatete auguremont 2021-2022

Avatud

hankemenetlus

 

I-II kvartal

 

Vitali Rõtšov

150 000

Riigieelarve toetus ja linna eelarve

4

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Lasteaia Rõõm hoone renoveerimine

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Vitali Rõtšov

200 000

Linna eelarve

5

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Gümnaasiumi renoveerimine

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Vitali Rõtšov

300 000

Linna eelarve

6

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Kunstide Kooli hoone fassaadi renoveerimine

Lihtmenetlus

II-III kvartal

Vitali Rõtšov

80 000

Linna eelarve

7

Linna arengu- ja majandusosakond

Elektrienergia ostmine Maardu linnale tänavate valgustamiseks 01.07.2021-30.06.2024 (kaasa arvatud)

Avatud menetlus

I-II kvartal

Mihhail Pärli

 

Linna eelarve

8

Rahandusosakond

Maardu linnale audiitorteenuse ostmine aastateks 2021-2024

Avatud menetlus

II-III kvartal

Anatoli Kartov

45 000

Linna eelarve

 

 

                                                                                                                   KINNITATUD

                                                                                                                                                          Maardu Linnavalitsuse 29.12.2020
korraldusega nr 784

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Muuga lasteaia ehitus

Avatud menetlus

IV kvartal

Vitali Rõtšov

1800000

linna eelarve (laen)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     KINNITATUD

                                                                                                                                        Maardu Linnavalitsuse 15.12.2020
korraldusega nr 768

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ehitus- ja planeerimisosakond

Maardu Kultuurikeskuse arhitektuurne ideekonkurss

Avatud hankemenetlus

2020. a IV kvartal ja 2021. a I kvartal

Taavi Rebane

100 000

Linna eelarve

 

                                                                                                                             KINNITATUD

                                                                                                                                                           Maardu Linnavalitsuse 01.12.2020

                                                                                                                                   korraldusega nr 706

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linna Järveäärse piirkonna tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Avatud menetlus

IV kvartal

Mihhail Pärli

264 000

linna eelarve +

KIK-i toetus

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
06.10.2020
korraldusega nr 547

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linna staadioni  valgustuse rekonstrueerimine

Lihtmenetlus

IV kvartal

Jüri Pihlak

110 000

Linna eelarve

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
04.08.2020
korraldusega nr 431

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Muuga teee (lõigus Kallavere tee-Maardu linna piir) rekonstrueerimine

Avatud hankemenetlus

III-IV kvartal

Jüri Pihlak

500 000

Linna eelarve ja riigi toetus

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
09.06.2020
korraldusega nr 303

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Jüri Pihlak

350 000

Riigitoetus

 

  

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 05.05.2020
korraldusega nr 240

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Muuga elamurajooni  Ritsikheina tee sadevee kanalisatsiooni ja kuivenduskraavide ehitus

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Jüri Pihlak

200 000

Linna eelarve

2

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linnas teede asfalteerimine, etapp II

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Juri Pihlak

200 000

Riigiraha

  

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse
11.02.2020
korraldusega nr 75

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Haridusosakond

Maardu Gümnaasiumile toitlustusteenuse osutamine

Avatud hankemenetlus

I kvartal

Kadi Orm

393 680

Riigi toetus ja linna eelarve

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
21.01.2020
korraldusega nr 32

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav
isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga 

Finantseerimise allikad

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Haridusosakond

Kallavere Keskkooli, Muuga Lasteaed, Lasteaed Rõõm ja Lasteaed Sipsik toitlustusteenuse osutamine

Avatud hankemenetlus

I kvartal

Kadi Orm 956 961,70

Riigi toetus, linna eelarve, eraisikud

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
14.01.2020
korraldusega nr 12

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAAN

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav
isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga 

Finantseerimise allikad

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Linna arengu- ja majandus osakond

Maardu linnas tänavavalgustuse ehitamine, II etapp

Avatud hankemenetlus

II kvartal

Jüri Pihlak 1 300 000

SA KIK-i toetus ja linna eelarve

2 Linna arengu- ja majandus osakond Maardu Kultuurikeskuse ehitusprojekti korrigeerimine Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus I-II kvartal Taavi Rebane 100 000 Linna eelarve
3 Linna arengu- ja majandus osakond Maardu linnas teede ja  kõnnieede asfalteerimine 2020 Avatud hankemenetlus I-II kvartal Jüri Pihlak 250 000 Riigieelarve toetus ja linna eelarve
4 Linna arengu- ja majandus osakond Maardu linnas teekatete auguremont  ja pindamine 2020-2021 Avatud hankemenetlus I-II kvartal Jüri Pihlak 240 000 Riigieelarve toetus ja linna eelarve

 

 

Regulatsioon: