Jäätmemajandus

Maardu linnas on korraldatud nõuetekohane jäätmevedu.
Jäätmete kogumine toimub liigiti. Segaolmejäätmete kõrval kogutakse: vanapaberit ja kartongi, taaskasutatavaid jäätmeid (piima- ja mahlakartong, metall-, plast- ja klaaspakend), ohtlikke jäätmeid (elektroonikaromu, vanad värvid, õlid, luminestsentslambid, väetised jne), biolagunevaid jäätmeid, suuremõõtmelist prügi.

Kallavere elupiirkonnas kasutusele võetud sügavkogumismahutid. Mahutid on kaasaegsemad, esteetilisema välimusega, suurema mahutavusega, paremini täituvad, pealt isesulguvad ning nn keldriefektiga (talvel ei külmu konteineri sisu, suvel ei kuumene ega tekita lõhnareostust).

Eesmärgiga vähendada olmejäätmete kogust, elanike väljaveokulusid ning edendada taaskasutatavate jäätmete uuesti kasutusele võtmist, on rajatud taaskasutatavate jäätmete kogumispunktid, kuhu elanikud saavad taaskasutusse anda kõik olmetaara (joogi- ja muu pakend, klaas, metall, plast, kile, tetrapakendid, jne). Jäätmete äraandmine on tasuta, kui kogutakse vastavalt juhisele. Väljavedu toimub Pakendiringluse, ETO (Eesti Taaskasutusorganisatsioon) ja TVO (Tootjavastutuseorganisatsioon) kuludega.

Muugale on ehitatud jäätmejääm KIK-i abiga, kus võetakse vastu sorteeritud jäätmed, olmetaarat, betooni, kivi, lehtklaasi, klaasi, ohtlikke jäätmeid, elektroonikaromu ja vanarauda. Eraldi tasu eest võetakse vastu ehitusjäätmeid, biojäätmeid ja kasutatud mööblit.

Kallavere elupiirkonnas asub kasutatud rehvide vastuvõtupunkt ja ohtlike jäätmete kogumispunkt.  

        Kuhu panna Maardus eriliigilised jäätmed

 

Maardu

linn

Paber/kartong   

Pakendid

Biojäätmed

Liik

Kuhu viia

Liik

Kuhu viia

Liik 

Korter-

majad

 

Ajalehed,

 

ajakirjad,

brozüürid jne.

KÜ juures olevasse paberikonteinerisse

Klaas-, kartong-plastik-, metall-pakend

Lähimasse

 " Rohelisse Punkti" (39tk)

Biokonteinerisse KÜ prügi- terminaalis

Eramud

Põletada ahjus või üle anda Ragn-Sells AS-le  (vt. linna kodulehelt Rohelise koti teenus)

Vt.kodulehelt www. maardu.ee Keskkond-Jäätmemajandus-Rohelise Koti teenus

Kompostida oma aias kompostimis kastis või tellida Ragn-Sells AS-lt konteiner biojäätmete jaoks või panna  olme-jäätmetega kokku


Olulised viited: