Kallavere kergliiklusteede rajamine

Kallavere elamupiirkonna kergliiklusteede võrgustiku projekt (töö nr. 016066) on koostatud Maardu Linnavalitsuse tellimusel, projekteerimistingimuste nr. 599 alusel.
Käesoleva tööprojektiga on lahendatud Kallavere kergliiklusteed, nende ristumised mahasõitude ja ristmikega ning ülekäigurajad.
Projekteeritud uus lahendus on olemasolevate teede rekonstrueerimine ja ümberkohandamine.
Lahendatud on kas osaliselt või tervelt järgmised tänavalõigud ning nende kokkuviimine olemasolevate teedega:

 • Keemikute tänav lõik 5 (katastritunnus 44603:003:0234; transpordimaa 100%),
 • Keemikute tänav lõik 4 (katastritunnus 44603 :003:0236; transpordimaa 100%),
 • Keemikute tänav lõik 3 (katastritunnus 44603 :003:0235; transpordimaa 100%),
 • Ringi tanav lõik 1 (katastritunnus 24504 :004:1116; transpordimaa 100%),
 • Ringi tanav lõik 2 (katastritunnus 44603:003 :0229; transpordimaa 100%),
 • Ringi tanav lõik 3 (katastritunnus 44603:003:0231; transpordimaa 100%),
 • Kellamae tänav (katastritunnus 44603:003:0224; transpordimaa 100%),
 • Veeru tänav (katastritunnus 44603 :003:0227 , transpordimaa 100%),
 • Nurga tänav (katastritunnus 44603:003:0226; transpordimaa 100%),
 • Avar tänav (katastritunnus 44603:003:0251; transpordimaa 100%),
 • Kütte tänav L1 (katastritunnus 44603:003:0249; transpordimaa 100%),
 • Karjaari tänav (katastritunnus 44603 :003:0252 ; transpordimaa 100%),
 • Haigla tänav (katastritunnus 44603 :003:0239; transpordimaa 100%),
 • Orumetsa tänav lõik 2 (katastritunnus 44603 :003:0233; transpordimaa 100%),
 • Kallasmaa tänav lõik 4 (katastritunnus 44603:003:0242; transpordimaa 100%),
 • Orumetsa tänav lõik 1 (katastritunnus 44603:003:0232; transpordimaa 100%),
 • Langu tänav (katastritunnus 44603 :002: 0243; transpordimaa 100%),
 • Stardi tanav (katastritunnus 44603 :002:0244; transpordimaa 100%),
 • Kellamae park (katastritunnus 44603:003:0234; Oldkasutatav maa 100%)

Projekteeritud Veeru tn kergliiklustee on kokku viidud varem projekteeritud Veeru tn  projektiga „Maardu linn Veeru tn 8, 10, 12, 14,16, 18 ja 20 ning linna piiri vahel Veeru tänava laiendus ja parkimisala perspektiivne laiendus" (TO Projekt töö nr. 16-028).

Dokumendid:

Joonised