Keskkonnalubade menetlused

Aadress Käitaja Kavandatav tegevus Materjalid Link
Kiltri tee 12 Scanwaste OÜ Scanwaste OÜ poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on jäätmete vastuvõtt, ladustamine, sorteerimine, ümberpakkimine, jäätme partiide koostamine nende taaskasutamisse suunamiseks ja üleandmine vastavat õigust omavale isikule Menetlus M-111484 Link
Fosforiidi tn 2/6 OÜ IVAZO Maardu Ohtlike- ja tavajäätmete kogumine, vedu, sorteerimine/demonteerimine, vaheladustamine ning taaskasutusse, sh korduskasutusse suunamine. Menetlus M-112610 Link
Lao 5 Nelitäht OÜ Ettevõte tegeleb tava- ja ohtlikejäätmete vastuvõtu, ladustamise, sorteerimise, lammutamise, ümberpakendamise, toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamise ja töötlemisega. Menetlus M-112001 Link
Kiltri tee 12a Eesti jäätmekäitlus OÜ Eesti Jäätmekäitlus OÜ kavandatav tegevus taotluses esitatud kinnistul on erinevate puitjäätmete vastuvõtt, liigiti sorteerimine ja hakkimine. Lisaks võetakse vastu mineraaljäätmeid, eesmärgiga suunata need taaskasutusse. Menetlus M-112291 Link