Maardu Noortevolikogu

Maardu Noortevolikogu valimised 2019

26.11.2015  linnavolikogu koosolekul kinnitati noortevolikogu põhikiri. On saabunud aeg noortel Maardu elanikel hakata kaasa rääkima linna noorteelu puudutavates küsimustes linnavõimu tasandil ning tehes tihedat koostööd linnavolikoguga.

Noortevolikogu kandidaat võib olla 14-26 aastane noor, kelle elukoht on Maardu, või Maardu üldhariduskooli õpilane, kelle elukoht asub väljaspool Maardut.

Maardu Noortevolikogu on konsultatiivne organ linnavolikogu juures, kelle ülesanne on noorte huvide kaitse, demokraatia põhimõtetega tutvumine, noorte kodanikuaktiivsuse tunnustamine, kaasatus noori puudutavate otsuste vastuvõtmisse linna tasandil. Teiste sõnadega öeldes, noorte ja võimuorganite vaheliste suhete edendamine.

Noortevolikogu meenutab linnavolikogu, tal on oma juhatus ja esimees, komisjonid ja töörühmad, protokollid ja istungid. Kõige olulisem on aga, et pole parteilist jagunemist, opositsiooni ega koalitsiooni. Linna noortevolikogu peab olema sõltumatu ega tohi olla seotud parteilise tegevusega.

Noortevolikogusse valitakse liikmed üheks aastaks ning nad esindavad Maardus asuvaid üldhariduskoole, tudengeid ja noori vanuses kuni 26 eluaastat.

Kuidas näeb välja noortevolikogu liikmete valimise protsess

Kandidaadid peavad esitama valimiskomisjonile avalduse ja motivatsioonikirja, milles kirjeldavad oma osalust noorsootegevuses praegu ning tutvustavad oma plaane noortevolikogu liikmena. Täpsemad tähtajad anname teada hiljem. Infot saab läbi meedia ja maardu.ee kodulehelt.

Valimised viiakse läbi mandaatide süsteemis. Iga kool ning noortekeskus saab esitada oma kandidaate. See tähendab, et õpilased hääletavad oma kooli kandidaatide vahel. Teised noored vanuses 18 kuni 26 eluaastat saavad oma hääle anda Noortekeskuses.

Valimiskomisjoni kuuluvad linnavalitsuse esindaja, linnavolikogu esindaja ja noorte initsiatiivgrupi liige. Hääletamine on salajane.

Maardu linna noortevolikogu koosseis:

Nikita Matrossov
Diana Gurova
Aleksei Petrov
Tigran Gjulumjan
Maria Kastujeva
Diana Strelkova
Frida Vdovets

 

Maardu linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus