Uudised ja teated

« Tagasi

„Maardu linna arengukava aastateks 2014 -2025 kinnitamine“ muutmise avalik arutelu toimub 7.oktoobril

Käesoleva arengukava muutmise ettepanekuga soovitakse muuta  KOKS § 37 lg 2 p 4 ettenähtud osa- st tegevuskava – punkte lähtuvalt arengukava strateegilistest eesmärkide saavutamise vajadusest ning uutest investeeringutest.

Tegevuskava muutmine võib tuua kaasa täiendavaid rahalisi kulutusi, mis on seotud projektides osalemise omafinantseerimisega, kuid annab võimaluse taotleda investeeringuid, kaasates välisvahendeid või erakapitali ning seeläbi muuta maardulaste elukvaliteeti ning paremini kasutada olemasolevaid ressursse.

Eelnõu tekst 

Oma ettepanekud palume saata kirjalikult kuni 2. oktoobrini 2020 meiliaadressil vaino.moor@maardu.ee

 

Avalik arutelu toimub 7.oktoobril kell 16.00 Maardu Vaba Aja Keskuses, Keemikute 12B