Uudised ja teated

« Tagasi

2018-2019 toimub Kallaveres soojustrasside renoveerimine

2018. ja 2019. aasta teostab AS KE Infra Maardu linnas kaugküttetorustiku rekonstrueerimistöid. Tööde tellija on AS Utilitas Tallinn (endise ärinimega AS Tallinna Küte). Projekti käigus viiakse tööst välja Langu 2a, Keemikute 37 ja Kütte 9c boilerjaamad ning rekonstrueeritakse boilerjaamade sekundaarkontuuri kaugküttetorustikud. Lisaks  asendatakse Noorte, Haigla ja Ringi tänava piirkonna tarbijaid soojusega varustavad vanad amortiseerunud soojustorustikud uute töökindlate eelisoleeritud torustike vastu. Tööde tulemusena suureneb oluliselt piirkonna soojusvarustuskindlus.

Projekti rahastavad AS Utilitas Tallinn ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

NB! Tööde teostamise graafik.

Alates 06.05.2019a kuni 31.10.2019a  toimub soojustoorustiku renoveerimine jargmisel piirkonnas; joonis nr.1, joonis nr.1A

Aadress: Harju maakond. Maardu linn. Noorte tn - Keemikute tn - Karjääri tn -Mäeotsa tn – Kütte tn piirkond.

Lahtikaevatavad tänavad ja teed ning haljasala:Kütte tn.9c,7,5,3 kuni Keemikute tn 30,32;  Kütte tn.10,8,6,4, Keemikute tn 26,28 kuni Mäeotsa tn 4;  Karjääri tn 15,13,11,9,7,5 kuni Noorte tn 7,9;  Mäeotsa tn 10,8, Keemikute tn 24,22,20,18,16 kuni Noorte tn 3;

 

Alates 30.05.2019a kuni 31.10.2019a  toimub soojustoorustiku renoveerimine jargmisel piirkonnas; joonis nr.2

 Aadress: Harju maakond. Maardu linn. Langu tn 2A,3,5,7,9; Kallasmaa tn 6,8; Stardi tn 8,10 piirkond.

Lahtikaevatavad tänavad ja teed ning haljasala: Langu tn 3,5,7,9 kuni Kallasmaa tn 8; Stardi tn 8,10 kuni Kallasmaa tn 6; Langu tn 2A kuni Langu tn 3;

 

Alates 18.06.2019a kuni 31.10.2019a  toimub soojustoorustiku renoveerimine jargmisel piirkonnas; joonis nr.3

Aadress: Harju maakond. Maardu linn. Noorte tn 8 piirkond.

Lahtikaevatavad tänavad ja teed ning haljasala: Noorte tn 8 kuni Noorte tn 6;