Uudised ja teated

« Tagasi

Käitumisreeglid Maardu Gümnaasiumi staadionil

 

31. mail lõppesid gümnaasiumi staadioni kergejõustiku osa rekonstruktsioonitööd, mille maksumus oli 209 000 eurot. See on suur kingitus kõigile linlastele. Lõpuks ometi hakkab suur osa meie kooliõpilaste kehalise kasvatuse tundidest toimuma kaasaegsetes tingimustes, alates selle aasta septembrist alustab Maardus tööd kergejõustikusektsioon ning tundidest ja treeningutest vabal ajal saavad spetsiaalse tartaankattega jooksuradadel jooksmas käia kõik tervislike eluviiside harrastajad. Selleks, et meile loodud tingimusi oleks võimalik nautida pikka aega, tuleb meil õppida staadioni õigesti ja sihtotstarbekohaselt kasutama ja sellesse heaperemehelikult suhtuma.

Käitumisreeglid Maardu Gümnaasiumi staadionil

1. Staadion on ette nähtud eranditult kehakultuuri ja spordiga tegelemiseks: kehalise kasvatuse tundide, treeningute, linna ja kooli spordiürituste läbiviimiseks.

2. Kehalise kasvatuse õpetaja, treener, ringi juhendaja või muu vastutav isik läheb staadionile esimesena ja lahkub sealt viimasena.

3. Spordiinventari ja -varustust kasutatakse ainult sihtotstarbekohaselt.

4. Spordiga tegelemise ajal on vaja järgida ohutustehnikat ja suhtuda inventari ja varustusse heaperemehelikult.

Kõik on juba harjunud, et kuni rekonstrueerimiseni kasutati gümnaasiumi staadioni koerte jalutuspaigana ja jalgratastega, tõukeratastega, rulluiskudega, ruladega, mopeedidega, mootorratastega ja isegi autodega  sõitmiseks. Nüüd on kõike seda teha kategooriliselt keelatud, kuna see kahjustab tartaankatet parandamatult.

Staadionil on keelatud

  1. Prügi maha visata.
  2. Minna staadioni territooriumile koos koduloomadega.
  3. Suitsetada ja tarbida alkohoolseid jooke.
  4. Häirida oma tegevusega teisi staadioni külastajaid.
  5. Kasutada kepikõnni keppe. Lugupeetud tervisekõnni harrastajad, palun suhtuge sellesse küsimusse mõistvalt ja kasutage oma harrastuse jaoks meie kõnni- ja jalgrattateid ning metsapargi terviserada.
  6. Sõita jalgrataste, rulluiskude, rulade, tõukerataste, mopeedide, mootorrataste ja autodega.
  7. Jooksuradasid ja murukatet mistahes muul moel kahjustada.

Tundidest, treeningutest ja võistlustest vabal ajal võivad staadioni kasutada kõik Maardu elanikud. Ootame kõiki jooksmist harrastavaid maardulasi kaasaegseid kergejõustikuradasid järele proovima! Informatsiooni staadioni kasutamise kohta on võimalik leida internetist aadressil www.mgm.ee või saada gümnaasiumi juhtkonna käest.

Staadioni tööaeg suveperioodil on kl 6–23. Öösel on staadion suletud.

Tulge staadioni nautima ja sihtotstarbekohaselt kasutama!

Staadioni teenindab Maardu Linnavarahooldus OÜ, tel 606 0800.