Uudised ja teated

« Tagasi

Aita kaasa meie linna arengule - registreeri Maardusse!

 

Kutsume kõiki Maardus elavaid inimesi, kes pole end jõudnud veel linna elanikuks vormistada või on seda otsust edasi lükanud, registreerida oma elukohaks Maardu linna.

Üksikisiku tulumaksust, mis on linna peamine tuluallikas, saavad linna lapsed haridust, toetatakse endaga mitte toime tulevaid inimesi, noortele spetsialistidele luuakse töökohti, renoveeritakse tänavavalgustust, rajatakse kergliiklusteid ja mänguväljakuid, võimaldatakse soodustusi ühistranspordi kasutamiseks, remonditakse tänavaid ja heakorrastatakse parke.
Suurem tulubaas annab paremad võimalused luua väärtuslikum elukeskkond. Seetõttu on igaühe panus Maardu linna arengusse oluline.

Iga inimese enda huvides on, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Maardulasena saad otsustada kellele usaldad oma linna juhtimise, võttes osa kohalikel valimistel. Maardulane olla on lisaks kõigele muule ka majanduslikult kasulik, kuna mitmed linna eelarvest finantseeritavad toetused on seotud linna elanikuks olemise nõudega. Näiteks:

Ravimitoetus mittetöötavatele üksi elavatele vanaduspensionäridele ja puudega isikutele

Kuni 90 EUR aastas

Toetus puudega isikutele isiklike abivahendite ja hooldusvahendite ostmisel ning rentimisel

Kuni 140 EUR aastas

Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul

Kuni 190 EUR aastas

Sünnitoetus

 

  • esimese lapse sündimisel 400 EUR;
  • teise lapse sündimisel 500 EUR;
  • kolmanda ja neljanda lapse sündimisel 1160 EUR eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elavad vanematega,
  • viienda ja enama lapse sündimisel 1540 EUR eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elavad vanematega.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

150 EUR

Toetus elluastujatele lastekodulastele

400 EUR

Juubelitoetus  sünnipäeval 65, 70, 75, 80 aastaseks saamisel ja alates 70. sünnipäevast igal aastal.

40 EUR

Toetus Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtjaile

300 EUR aastas

Maamaksu toetus pensionäridele

Kuni 32 EUR aastas

Toetus raske- või sügava puudega isikutele lisakulutuste katmiseks

  • sügava puudega isikule 29 EUR kuus;
  • raske puudega isikule 18 EUR kuus.

 

Lisaks tagab linn lasteaiakoha vaid Maardu linna elanike lastele. Suvelaagri tuusiku toetust, lasteaia- ja koolitoidutoetust või toetust lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kulude osaliseks katmiseks saavad samuti vaid Maardus registreeritud  toimetulekuraskustega ja lasterikkad pered.

Kui elad Maardus, aga pole Maardu linna oma elukohaks vormistanud, siis tule nüüd ja registreeri ennast linna elanikuks.

Seda saab teha:

  • e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis - https://www.rahvastikuregister.ee/  logides sisse läbi ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu;
  • digiallkirjastatuna e-posti teel;
  • Maardu Linnavalitsuse elanikeregistri spetsialisti juures, kes võtab inimesi vastu teisipäeval kl 9.00-12.00 ja 14.00-18.00, neljapäeval kl 14.00-16.30 ja reedel kell 9.00-12.00;
  • postiga, lisades koopia isikut tõendavast dokumendist, millel on Teie isikuandmed.

Registreeri ennast Maardusse. Aita kaasa meie linna arengule!