Uudised ja teated

« Tagasi

Neljapäeval 18.04.2019 algab kauplejate registreerimine Kevadlaadale, mis toimub 11-12. mail 2019

 

Laat toimub  11.05.2019 kella  10.00 – 18.00  ja 12.05.2019  kella 10.00-17.00 Kellamäe pargis aadressil Keemikute 40.

Müügikohti broneeritakse alates 18.04.2019 10.00 kuni 08.05.2019 17.00

OSALEMISTINGIMUSED:

Iga kaupleja võib maksimaalselt broneerida 4 müügikohta.

Laadal kauplemiseks tuleb registreeruda Maardu Linnavalitsuse veebilehel :

1.Infosüsteemis - https://service.eomap.ee/maardulinn.

Müügikoht broneeritakse 30 minutiks. Selle aja jooksul peab broneeringu eest maksma. Juhul, kui makse ei ole sooritatud, broonering annuleeritakse..

*Pangalingid: Swedbank, SEB pank. 

2. Täita taotluse blankett  www.maardu.ee  ja saata e-posti aadressile: info@maardu.ee

Blankett

Vormistamine Maardu Linnavalitsuses , sh paberkandjal  10.00- eurot

Müügikoht loetakse broneerituks pärast arve kättesaamist ja tasumist kahe kalendripäeva jooksul.

Juhul, kui makse ei ole laekunud õigel ajal, broneerig  annuleeritakse.

Müügikohast äraütlemisel peale 08.05.2019  osavõtutasu ei tagastata.

3. Kui kaupleja tuleb laadapäeval laadapalatsile ja pole end eelregistreerunud, kuid soovib kauplemiseks müügikohta, vabade kohtade olemasolul väljastatakse talle järgmisel peale laadapäeva tööpäeval arve kahekordses ulatuses.

Laadal kauplemiseks peab kauplejal olema müügikohta maksekoopia elektroonilisel või paberkandjal. Müügikohta maksekoopiat  tuleb esitada vajadusel laadakorraldajale või riiklikku järelevalvet teostava korrakaitseorgani ametnikule tema nõudmisel.

Kui kaubagruppi müügikoht on valesti valitud, Maardu Linnavalitsus jätab endale õiguse kauplejat müügiplatsilt eemaldada..

Vale info esitamisel registreering annuleeritakse.

Maardu Linnavalitsus jätab endale kauplejate lõpliku paigutamise õiguse.

Tähelepanu!

Laada toimumise päeval  11.05-12.05.2019 ei saa  laadale registreerida   ja makseid vastu ei võeta!

4. Kaubelda võib ainult Teie müügipiletil näidatud kohas (omavoliliselt kohta hõivata või vahetada ei tohi).

5. Alkohoolsete jookide ja/või tubakatoodete müügi korral  peab   ettevõtja http://www.eesti.ee infovärava kaudu esitama elektrooniliselt majandustegevusteate  majandustegevuse registrile, kandes  ise vastavad andmed registrisse.

6. Toiduainetega kauplejatel ja toitlustajatel on Harjumaa Veterinaarkeskuse  teavitamine kohustuslik.

Toidukaupade müüjad  ja toitlustajad on kohustatud esitama  Harjumaa Veterinaarkeskusele  täidetud  "teisaldatava ja/või ajutise toitlustus- ja/või jaemüügiettevõtte majandustegevusteade" e-posti aadressile: info.harju@vet.agri.ee.

7.Müügipileti hinnad: ( Maardu Linnavolikogu määrus  26.03.2019 nr 44)

I. avalikul üritusel

1.1 kauplejale (tööstuskaubad, toidukaubad, käsitöökaubad, istikud)

1.1.1 üks müügikoht kuni 12,0 m2 -  üheks päevaks                                          35.00 - 50.00-eurot

1.1.2 üks müügikoht kuni 12,0 m2 -  kaheks päevaks                                        55.00 – 85.-00 eurot

1.2 toitlustajale (sh  alkohoolsed joogid kohapeal tarbimiseks)

1.2.1 üks müügikoht  kuni  50 m2 – üheks päevaks                                            200.- eurot

1.2.2 üks müügikoht  kuni  50 m2 – kaheks päevaks                                          300.- eurot

1.3 toitlustajale (v.a. alkohol)

1.3.1 üks müügikoht  kuni  50 m2 – üheks päevaks                                            100.- eurot

1.3.2 üks müügikoht  kuni  50 m2 – kaheks päevaks                                          150.- eurot

1.4 mesindus kaubad ja käsitööna valmistatud ehted

1.4.1 üks müügikoht kuni 12m2 – üheks päevaks                                               25.- eurot

1.4.2 üks müügikoht kuni 12m2 – kaheks päevaks                                             35.- eurot

1.5 meelelahutusatraktsiooni (batuut, karusell, skyjump)                            

1.5.1 üks  müügi koht  - üheks päevaks                                                           75.- eurot

1.5.2 üks  müügi koht -  kaheks päevaks                                                         100.- eurot

1.6 mootorisõiduki parkimise eest territooriumi haljasalal                           25.- eurot

1.7 müügipiletile lisandub elektrienergia kasutamise vajadusel

1.7.1 ühe pistiku kasutamisel      (1 faas, 1 x 10A) –üheks päevaks               15.- eurot

1.7.2 ühe pistiku kasutamisel  (3 faasi, 3 x 10A)-üheks päevaks                   30.-eurot            

1.7.3 ühe pistiku kasutamisel      (1 faas, 1 x 10A)-kaheks päevaks 25.- eurot

1.7.4 ühe pistiku kasutamisel  (3 faasi, 3 x 10A)-kaheks päevaks                  40.- eurot

1.8 vormistamine Maardu Linnavalitsuses , sh paberkandjal                 10.00- eurot

 

Tegevused laadapäeval ja müügikohtade paigutus´

8. Müügikoha asukoha määrab korraldaja. Kauplejal ei ole õigust enne korraldajalt juhiseid saamata iseseisvalt müügipinda hõivata ega inventari ja kaupu välja panna. Korraldajal on õigus kaupleja ümber paigutada.

Laadal kauplemine

9. Mistahes kauba müümisel vastutab kaupleja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

10. Kaupleja tähistab müügikoha oma ärinime või nimega, lisades kontaktandmed. Müüjad kannavad nähtaval kohal nimesilte.

11. Toitlustajatel palume organiseerida oma klientidele lauad ja toolid umbes 30-le inimesele.

Prügiurnide paigaldamine on kohustuslik.

12. Müügikoha ja selle lähiümbruse hoiab korras kaupleja.

13. Kaupleja on kohustatud järgima müügikohal telkide, grillide, batuutide ja muu inventari paigaldamise, kinnitamise, kasutamise ohutusnõudeid.  Telkide kohta peab olema kohapeal olemas tootjapoolne paigaldusjuhend, kus on muuhulgas kirjas telgi kinnitamise viisid ning kasutuspiirid (tuule kiirus). Määratud tuulekiiruse ületamisel tuleb telk inimestest tühjendada ning tagada ohutus.

Lisainfo:

Maardu Linnavalitsus
Linna arengu- ja majandusosakond
Tel.60 60 745