Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linn toetas korteriühistuid sel aastal summas ca 58 800 eurot

 

2019. aastal viis Maardu Linnavalitsus läbi kaks taotlusvooru, mille raames toetati 19 korteriühistut üldsummas 58 823 eurot.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on nõudlus linna toetuse järele korteriühistute seas alati kõrge  ning linn hea meelega aitab neil teha korda oma hoovid  või suurendada korterelamute energiatõhusust. „Sel aastal rajavad 15 korteriühistut linna toega parklaid, renoveerivad ja ehitavad kõnniteesid, lahendavad sademevee ära juhtimise küsimust, paigaldavad pinke ja turvakaameraid. 4 korteriühistut  renoveerivad maja fassaade ja remondivad katuseid" sõnas linnapea.

Korteriühistud said taotleda linnavalitsuselt toetust hoovide korda tegemiseks ja toetust väikemajade energiatõhususe suurendamiseks.  Taotlused võeti vastu kuni 30. aprillini 2019.

Iga aasta antakse Maardu Linnavalitsuse toetust hoovide korda tegemiseks taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest kui mitte rohkem kui 3000 eurot aastas. Erandiks on avalikes huvides teostatavad heakorrastamistööd, millele on võimalik taotleda 100% toetust. Kavandatavad tööd peaksid olema lõpetatud iga kalendriaasta 1.detsembriks. Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord

Korterelamute rekonstrueerimise toetust energiatõhususe suurendamiseks saavad taotleda kuni 20 korteriga korterelamute ühistud (ehitusaasta kuni 1980).  Toetust antakse taotlejale kuni 30 % ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5 000 eurot aastas. Arvestades avalikku huvi võib toetuse suurus olla erandkorras kuni 50% kavandatavate tegevuste maksumusest. Kavandatavad tööd peaksid olema lõpetatud iga kalendriaasta 31.detsembriks. Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord