Uudised ja teated

« Tagasi

Ehitusregistri andmete korrastamine

Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest (§ 26 lg 1) tuleb korrastada ehitisregistri andmed ehitiste osas.

Ehitisregistri andmete korrastamiseks on aega kuni 2020.aasta 1.jaanuarini (Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus §26 https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016004)

Andmete korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned.

Kõikidel elanikel tuleb kontrollida oma kinnistutel asuvate suuremate, kui 20 m² ehitisealuse pinnaga hoonete ehitamise seaduslik alus (ehitusluba, kasutusloa olemasolu) ja kas ehitis on ehitisregistris olemas või mitte (ehr.ee – sisestades kinnistu aadressi otsinguribale).