Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

Töö kirjeldus

 • Ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine ja eelnõude esitamine linnavalitsusele;
 • Ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;
 • Ehitusalaste õigusaktide täitmise tagamine linnas ja  üldise ehitusjärelvalve teostamine;
 • Ehitusalaste nõuete rikkumise korral hoiatuste ja ettekirjutuste tegemine;
 • Ehitusprojektide hoonestustingimuste koostamine ja väljastamine;
 • Planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud geoinfosüsteemi pidamine.

Nõudmised kandidaadile

 • Ehitus- või arhitektuurialane kõrg-  või eriharidus
 • Vähemalt 2-aastane erialane või kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
 • Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus

 

Omalt poolt pakume

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • stabiilset tööd
 • 35 päeva puhkust
 • koolitusi enesetäiendamiseks

 

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja  CV saata  hiljemalt 25.11.2019  meiliaadressile:  inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon: tel. 6060 710, e-post: inna.bondarenko@maardu.ee