Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

Töö kirjeldus

Ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine ja eelnõude esitamine linnavalitsusele;

Ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;

Ehitusalaste õigusaktide täitmise tagamine linnas ja  üldise ehitusjärelvalve teostamine;

Ehitusalaste nõuete rikkumise korral hoiatuste ja ettekirjutuste tegemine;

Ehitusprojektide hoonestustingimuste koostamine ja väljastamine;

Planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud geoinfosüsteemi pidamine.

 

Nõudmised kandidaadile

Ehitus- või arhitektuurialane kõrg-  või eriharidus

Vähemalt 2-aastane erialane või kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus

Eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega

Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus

 

Omalt poolt pakume

  • võimalusi eneseteostamiseks
  • stabiilset tööd
  • 35 päeva puhkust
  • koolitusi enesetäiendamiseks

 

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja  CV saata  hiljemalt 30.detsembriks 2019  meiliaadressile:  inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon: tel. 6060 710, e-post: inna.bondarenko@maardu.ee