Uudised ja teated

« Tagasi

Neljapäeval avatakse uus riiklik sünni registreerimise e-teenus

Alates 19.03 avatakse uus süüni registreerimise teenus aadressil www.rahvastikuregister.ee

Juhend teenuse kasutamiseks Sünni registreerimise avalduse esitamine e-rahvastikuregistris.

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab rahvastikuregistri andmesubjektiks olevate isikute peamised isikuandmed. Rahvastikuregistri andmeid kasutatakse riigile, omavalitsusele ning füüsilistele või juriidilistele isikutele pandud avalike ülesannete täitmiseks. Nende täitmisel lähtutakse rahvastikuregistrisse kantud põhiandmetest.

Registrit haldab ja arendab vastutava töötlejana Siseministeerium ja volitatud töötlejana Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).