Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusvaldkonna peaspetsialisti ametikohale

Töö kirjeldus

Ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine;

Ehitisregistrisse andmete esitamine ning andmete kontrollimine ja korrastamine;

Ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;

Ehitusalaste õigusaktide täitmise tagamine linnas ja  üldise ehitusjärelvalve teostamine;

Ehitusalaste nõuete rikkumise korral hoiatuste ja ettekirjutuste tegemine;

Ehitusprojektide hoonestustingimuste koostamine ja väljastamine;

Planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud geoinfosüsteemi pidamine.

 

Nõudmised kandidaadile

Riiklikult tunnustatud ehitus- või arhitektuurialane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus, võib olla omandamisel;

Eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;

Orienteerumine töövaldkonna normdokumentides, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;

Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus

 

KASUKS TULEB:

eelnev töökogemus avalikus teenistuses,

eelnev projekteerimisalane töökogemus ja ehitisregistri kasutamise kogemus;

 

Omalt poolt pakume

võimalusi eneseteostamiseks

stabiilset tööd

35 päeva puhkust

koolitusi enesetäiendamiseks

 

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja  CV saata  hiljemalt 12.juuniks 2020 meiliaadressile:  taavi.rebane@maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon: tel. 6060 729, e-post: taavi.rebane@maardu.ee