Uudised ja teated

« Tagasi

Avalik konkurss Lasteaia Rukkilill direktori ametikohale

TÖÖ KIRJELDUS

 • lasteaia kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevuse juhtimine koostöös  pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
 • lasteaia toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile;
 • lasteaia  üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise tagamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus;
 • õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus;

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja  CV saata  hiljemalt 5. augustiks 2020 meiliaadressile: inna.bondarenko@maardu.ee või linnavalitsus@maardu.ee märgusõnaga lasteaia Rukkilill direktori konkurss.

Lisainformatsioon: tel. 6060710, e-post: inna.bondarenko@maardu.ee