Uudised ja teated

« Tagasi

MAARDU LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI EHITUSLUBADE MENETLEJA AMETIKOHALE

Töö kirjeldus

Ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine ja eelnõude esitamine linnavalitsusele;

Ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;

Ehitusalaste õigusaktide täitmise tagamine linnas ja  üldise ehitusjärelvalve teostamine;

Ehitusalaste nõuete rikkumise korral hoiatuste ja ettekirjutuste tegemine;

Ehitusprojektide hoonestustingimuste koostamine ja väljastamine;

Planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud geoinfosüsteemi pidamine.

 

Nõudmised kandidaadile

Ehitus- või arhitektuurialane kõrg-  või eriharidus, võib olla omandamisel

Eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega

Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus

Omalt poolt pakume

võimalusi eneseteostamiseks

stabiilset tööd

35 päeva puhkust

koolitusi enesetäiendamiseks

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja  CV saata hiljemalt 28.augustiks 2020 meiliaadressile:  inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon: tel. 6060 710, e-post: inna.bondarenko@maardu.ee