Uudised ja teated

« Tagasi

„Maardu linna arengukava aastateks 2014 -2025“ muudatuste eelnõu

Käesoleva arengukava muutmise ettepanekuga soovitakse muuta  KOKS § 37 lg 2 p 4 ettenähtud osa- st tegevuskava – punkte lähtuvalt arengukava strateegilistest eesmärkide saavutamise vajadusest ning uutest investeeringutest.

Maardu linnavolikogu 30.09.2014 määrusega nr 19 kinnitatud Maardu linna arengukava punkti 6.1.1 täiendatakse 3 lasteaia kõrval ka ehitatud uue lasteaiaga: Lasteaed Muuga (eestikeelne) –aadressil Ploomipuu puiestee 52/54 ning tegevuskavas muuta punkti 6.1.1.2.14 sõnastust: Muuga lasteaia põhihoone laienduse ehitamine.

Noorsootöö korraldamisel Maardus täiendada punkti 6.5.1 Huviharidus ja huvitegevus  punktiga 6.5.1.9 Noorte Huvikeskuse ehitamine, mis võimaldab mitmekesistada ja kaasajastada huvitegevuse pakkumist noortele.

Kultuuri valdkonna arendamise tegevuskavas on vajalik muuta punkti 7.3.2 sõnastust, et Rahvamaja asemele tuleks uus  Maardu Kultuurikeskus, seega sõnastusega Maardu uue Kultuurikeskuse ehitus.

Eakate hoolekande tegevuskavasse soovime lisada punkti 8.6.2.10 Hoolekodu ehitamine Muugale, mis loodetavasti saab väidetavalt olema erainvesteering erainvestorite poolt.

Maardu Spordikeskuses varem asunud lasketiiru asemele on ehitatud uus jõusaal.

Tegevuskava muutmine võib tuua kaasa täiendavaid rahalisi kulutusi, mis on seotud projektides osalemise omafinantseerimisega, kuid annab võimaluse taotleda investeeringuid, kaasates välisvahendeid või erakapitali ning seeläbi muuta maardulaste elukvaliteeti ning paremini kasutada olemasolevaid ressursse.

Eelnõu tekst 

Oma ettepanekud palume saata kirjalikult kuni 2. oktoobrini 2020 meiliaadressil vaino.moor@maardu.ee