Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab avatud menetluste algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks

1.      Maardu Linnavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/12540, millega soovitakse nihutada Vana-Narva mnt 9a, 9f, 9k ja Vana-Narva mnt 11b, 11c, 11e, 11f ja 11g kinnistute detailplaneeringus määratud pos 1 (Pähklimäe tn 7) hoonestusala piiri 10% ulatuses viilhalli püstitamiseks. Hoonestusala muutmine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei muuda   detailplaneeringu olemuslikku lahendust, ei muuda väljakujunenud keskkonda ega hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktidega ega avaliku huviga ning on vastavuses Maardu linna üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega. eelnõu ja lisa

 

2.      Maardu Linnavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/12959, millega soovitakse muuta Roobu I ja Roobu IV kinnistute ja lähiala detailplaneeringus pos 2 (Kallasmaa tn 4) moodustatud ehituskrundi sihtotstarvet ja nihutada hoonestusala piiri  ca 5% ulatuses tervisekeskuse, huvialakooli ja ärihoone püstitamiseks. Ehituskrundi sihtotstarbe  muutmine ja hoonestusala osaline nihutamine ei muuda olemuslikult detailplaneeringu üldist lahendust, ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei ole vastuolus avaliku huviga ning on vastavuses Maardu linna üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus-ja ehitustingimustega. eelnõu ja lisa

 

3.       Maardu Linnavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/14688, millega soovitakse muuta  Keemikute tn 41, 43a, 43b ja 43 kinnistute detailplaneeringus pos 3 ( Keemikute tn 43 ) hoonestusala asukohta 10% ulatuses kaubandushoone püstitamiseks. Hoonestusala nihutamine ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, krundi lubatud maksimaalset ehitusalust pinda ei muudeta, hoonestusala nihutamine  ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei ole vastuolus avaliku huviga ja on vastavuses Maardu linna üldplaneeringuga.  eelnõu ja lisa

 

Projekteerimistingimuste eelnõudele saab ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada elektrooniliselt linnavalitsus@maardu.ee  või posti teel Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, Maardu,  alates 07.01. 2021 kuni 20.01.2021 a.