Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab avatud menetluste algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks

1.      Maardu Linnavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01991, millega soovitakse täpsustada   Soosaare I (maatükk I) kinnistute detailplaneeringus pos 14 ( Pirnipuu pst 141 ) ehitusõigust kolme korteriga ridaelamu püstitamiseks. Ehitusõiguse täpsustamine ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, krundi hoonestusala,  hoone lubatud kõrgust ega hoonete lubatud arvu ei muudeta; krundi lubatud maksimaalne ehitusalune pind suureneb, kuna hoonele kavandatakse varikatused. Ehitusõiguse suurendamine  ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei ole vastuolus avaliku huviga ja on vastavuses Maardu linna üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.          (Eelnõu ja lisa)

2.      Maardu Linnavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01989, millega soovitakse täpsustada   Soosaare I (maatükk I) kinnistute detailplaneeringus pos 22 ( Pirnipuu pst 105 ) ehitusõigust kolme korteriga ridaelamu püstitamiseks. Ehitusõiguse täpsustamine ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, krundi hoonestusala,  hoone lubatud kõrgust ega hoonete lubatud arvu ei muudeta; krundi lubatud maksimaalne ehitusalune pind suureneb, kuna hoonele kavandatakse varikatused. Ehitusõiguse suurendamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei ole vastuolus avaliku huviga ja on vastavuses Maardu linna üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.          (Eelnõu ja lisa)

3.      Maardu Linnavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01997, millega soovitakse täpsustada   Soosaare I (maatükk I) kinnistute detailplaneeringus pos 10 ( Pirnipuu pst 158 ) ehitusõigust kolme korteriga ridaelamu püstitamiseks. Ehitusõiguse täpsustamine ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, krundi hoonestusala,  hoone lubatud kõrgust ega hoonete lubatud arvu ei muudeta; krundi lubatud maksimaalne ehitusalune pind suureneb, kuna hoonele kavandatakse varikatused. Ehitusõiguse suurendamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei ole vastuolus avaliku huviga ja on vastavuses Maardu linna üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.         (Eelnõu ja lisa)

4.      Maardu Linnavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/01992, millega soovitakse täpsustada   Soosaare I (maatükk I) kinnistute detailplaneeringus pos 18 ( Pirnipuu pst 143 ) ehitusõigust kolme korteriga ridaelamu püstitamiseks. Ehitusõiguse täpsustamine ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust, krundi hoonestusala,  hoone lubatud kõrgust ega hoonete lubatud arvu ei muudeta; krundi lubatud maksimaalne ehitusalune pind suureneb, kuna hoonele kavandatakse varikatused. Ehitusõiguse suurendamine ei mõjuta naaberkinnistute omanikke ebasoodsalt, ei ole vastuolus avaliku huviga ja on vastavuses Maardu linna üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.        (Eelnõu ja lisa)

 

Projekteerimistingimuste eelnõudele saab ettepanekuid ja vastuväiteid  esitada elektrooniliselt linnavalitsus@maardu.ee  või posti teel Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, Maardu,  alates 21.04. 2021 kuni 30.04.2021 a.