Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi planeeringute spetsialisti ametikohale

Töö kirjeldus

 • Planeerimisalase tegevuse korraldamine ja arendamine Maardu linnas
 • Detailplaneeringute menetlemine ja lähteseisukohtade koostamine;
 • Detailplaneeringute registri haldamine;
 • Projekteerimistingimuste koostamine ja menetlemine;
 • Ehitusprojektide vastavuse kontrollimine projekteerimistingimustele või detailplaneeringule;
 • Planeerimisvaldkonna õigusaktide eelnõude koostamine;
 • Osalemine Maardu linna üldplaneeringu menetlemisel.

Nõudmised kandidaadile

 • Erialane kõrgharidus;
 • Teadmised ehitus- ja planeerimisvaldkonnast ning asjakohastest õigusaktidest;
 • Eesti keele oskus C 1 tasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Hea koostöö- ja suhtlusoskus;
 • Analüüsivõime, oskus näha nii suurt pilti kui ka detaile;
 • Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus.

KASUKS TULEB

 • varasem töökogemus planeeringute menetlemisel või koostamisel;
 • töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • B-kategooria juhtimise õigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

PAKUME

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • mitmekesiseid ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid
 • 35 päeva puhkust
 • stabiilset tööd
 • koolitusi enesetäiendamiseks

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV saata hiljemalt 5.augustiks 2021 meiliaadressile: inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga „planeeringute spetsialisti konkurss" või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon:  inna.bondarenko@maardu.ee