Uudised ja teated

« Tagasi

Planeeringute teated

Fosforiidi tn 2/6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Fosforiidi tn 2/6 kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 19.07.2016.a korraldusega nr 389. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks ning üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise ja keskkonnanõuete põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu huvitatud isik oli algatamise hetkel Grandmet OÜ.

Kinnistu omanik vahetus septembris 2016 ning uus omanik pole jätkanud esialgu detailplaneeringu koostamisega. Detailplaneering ei jõudnud vastuvõtmise etappi ning seetõttu ei ole seda siiani kehtestatud. Alates 15.09.2020 on kinnistu omanikuks IVAZO Maardu OÜ.

Tulenevalt sellest, et detailplaneeringu algatamisest on möödas üle viie aasta ning IVAZO Maardu OÜ kui maaomaniku huvides ei ole ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks, oli asjakohane detailplaneeringu koostamine lõpetada. Maardu Linnavalitsus lõpetas Fosforiidi tn 2/6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise 31.08.2021 korraldusega nr 637.

 

Vana-Narva mnt 27b kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Vana-Narva mnt 27b kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 23.05.2017.a korraldusega nr 358. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli ehitusõiguse laiendamine tootmishoonete püstitamiseks ja üldiste maakasutustingimuste, heakorrastuse, haljastuse ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu huvitatud isik oli algatamise hetkel Repston OÜ.

Kinnistu omanik vahetus septembris 2020 ning uus omanik pole jätkanud esialgu detailplaneeringu koostamisega. Detailplaneering ei jõudnud vastuvõtmise etappi ning seetõttu ei ole seda siiani kehtestatud. Alates 18.09.2020 on kinnistu omanikuks United Capital Kinnisvara OÜ.

Tulenevalt sellest, et detailplaneeringu algatamisest on möödas üle nelja aasta ning United Capital Kinnisvara OÜ kui maaomaniku huvides ei ole ehitusõiguse laiendamine tootmishoonete püstitamiseks, oli asjakohane detailplaneeringu koostamine lõpetada. Maardu Linnavalitsus lõpetas Vana-Narva mnt 27b kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise 31.08.2021 korraldusega nr 640.