Uudised ja teated

« Tagasi

Lasteaedade töö korraldamine 2019. a suveperioodil

 

Võttes aluseks koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lg 1 ja Maardu Linnavolikogu 24. mai 2016. a määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 3 lg 3

  1. Määrata lasteasutuste personali puhkusteperioodil, 1. juulist kuni 31. juulini (k.a) 2019. a, valvelasteaiaks Maardu linna lasteaed Sipsik.
  2. Sulgeda punktis 1 määratud ajavahemikul Maardu linna lasteaiad Lasteaed Rõõm,  Lasteaed Rukkilill ja Muuga Lasteaed.
  3. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada valvelasteaia teenust, esitavad vastavasisulise avalduse oma lasteasutuse direktorile hiljemalt 1. maiks 2019. a.
  4. Lasteaedadel Lasteaed Rõõm, Lasteaed Rukkilill ja Muuga Lasteaed suunata punktis 1 määratud ajavahemikul valvelasteaeda täiendavaks personaliks 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi.
  5. Maardu Linnavalitsuse linnakantseleil teha korraldus teatavaks lasteaedadele Lasteaed Sipsik, Lasteaed Rukkilill, Lasteaed Rõõm ja Muuga Lasteaed.

Linnavalitsuse korraldus