Uudised ja teated

« Tagasi

Ligi 890 maardulast peab oma andmed rahvastikuregistris uuendama

 

Alates 1.jaanuarist 2019 seoses uue rahvastikuregistri seaduse muudatuse jõustumisega, kaotavad oma kehtivuse registriandmed nende inimeste kohta, kelle aadressiks on märgitud omavalitsus, linnaosa või asustusüksus (ehk ilma tänava ja maja/korteri numbrita),

Nende hulka kuuluvad inimesed, kes on üürinud korteri ning peale kolimist ei ole end uuele aadressile sisse kirjutanud. Eelmise üürikorteri omanik saab alati pöörduda linnavalitsuse poole ning tema korterist välja kolinud üürnikut oma korterist välja kirjutada. Sellisel juhul jäävad inimese andmed rahvastikuregistris vaid omavalitsuse, linnaosa või asustusüksuse täpsusega, näiteks "Maardu linn".

Samuti kehtib see nende inimeste suhtes,  kes müüsid oma vana korteri maha, kuid ei ole ennast uude korterisse sisse kirjutanud, inimesed, kes kolisid välismaale, samuti täiskasvanud, keda eakad vanemad kirjutasid oma korterist välja selleks, et saada üksi elava pensionäri toetust. Kõigi nende inimeste elukoha andmed registreerimiskohaga "Maardu linn" eemaldatakse rahvastikuregistrist. 2018.aasta 1. aprilli seisuga elab Maardus ligi 890 inimest, keda seaduse muudatus otseselt puudutab.

Oluline on meeles pidada, et Maardu elanike registrist välja arvamisega kaotab inimene õiguse Maardu linna ja riigi toestustele ja soodustustele, mis on mõeldud üksnes Maardus registreeritud inimestele. See kehtib nii sünnitoetuse, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, matuse toetuse kohta, kui ka lasteaia koha soodustuse, Maardu-Tallinn-Maardu bussiliinidel soodustuste, Tšernobõli AES avarii likvideerijate toetuse ja mitmete muude teenuste ja õiguste kohta (õigus lasteaia kohale, juhiloa pikendamine, õigus osaleda valimistel).

Seoses seaduse muudatusega peab iga Maardu elanik veenduma, et registrisse on tema kohta kantud täpsed elukohaandmed.

Seda saab teha:

  • riigiportaalis eesti.ee logides sisse läbi ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu;
  • digiallkirjastatuna e-posti teel;
  • Maardu Linnavalitsuse elanikeregistri spetsialisti juures, kes võtab inimesi vastu esmaspäevast neljapäevani kell 9.00-12.00 ja 15.00-17.00 ja reedeti kell 9.00-12.00;
  • postiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi leheküljest, millel on Teie isikuandmed.

Siit leiate juhised elukoha andmete esitamise kohta.

Kui Teil ei ole täpseid elukohaandmeid võimalik esitada (nt pole üürilepingut ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), palun pöörduge Maardu Linnavalitsuse poole, kes saab Teid aidata.

Uus kord aitab omavalitsustel oma elanike andmed paremini korrastada ning annab neile parema ülevaate ja arvestuse oma haldusterritooriumil elavatest inimestest, et paremini oma teenuseid planeerida. Ühelt poolt  võib uue seaduse jõustamine tuua kaasa Maardus registreeritud elanike arvu kahanemise. Teiselt poolt soodustab seaduse muudatus inimeste suuremat vastutust oma õigete registriandmete üle ning motiveerib igat inimest teavitama KOVi oma elukoha muutmisest 14 kalendripäeva jooksul.