Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linna üldplaneeringu ja KSH aruande vastuvõtmine, avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsus võttis Maardu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastu 22. septembril otsusega nr 100 ning kuulutas välja üldplaneeringu avaliku väljapaneku. Avalik väljapanek toimub 12. oktoober 2020 kuni 15. november 2020.

Avaliku väljapaneku jooksul on võimalik esitada üldplaneeringu osas kirjalikult ettepanekuid, küsimusi ja märkusi kas e-kirjaga linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu. Kõigile saabunud seisukohtadele vastatakse kirjalikult.

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tuvuda kas käesoleval veebilehel, veebirakenduse kaudu või paberil linnavalitsuse ruumides tööaegadel - Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111.