Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusjärelevalve spetsialisti ametikohale

Töö kirjeldus

 • Tehnovõrkude ehitusalase riikliku järelevalve teostamisne Maardu linna haldusterritooriumil;
 • Ehitiste ehitamise ja kasutamise seaduslikkuse kontrollimine ning korrashoiu korraldamine:
 • Ehitusprojektide kehtestatud normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse kontrollimine; 
 • Osavõtt linna poolt tellitavate ehitustööde riigihangete läbiviimisest;
 • Maardu Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ehitus- ja remonttööde järelevalve ja kontroll objektidel;

 

Nõudmised kandidaadile

 • Tehniline või ehitusalane kõrgharidus
 • Eesti keele oskus C 1 tasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus;
 • Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

KASUKS TULEB

 • Tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • Varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses;

 

PAKUME

 • 35 päeva puhkust;
 • 3 palgasäilitamisega tervisetaastamise päeva aastas;
 • sporditoetust;
 • huvitavat töövaldkonda ja põnevaid väljakutseid;
 • arenguvõimalusi ja täiendusõpet;
 • stabiilset ja konkurentsivõimelist sissetulekut

 

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV saata hiljemalt 12.02.2022 meiliaadressile: inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga ehitusjärelevalve spetsialisti konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon:  inna.bondarenko@maardu.ee