Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi lastekaitse peaspetsialisti ametikohale

Teenistusülesanded:

·        Laste õiguste ja huvide kaitsmine;

·        Perede nõustamine, teenustele suunamine ja kodukülastuste läbiviimine;

·        Hädaohus ja abi vajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine ning vajaliku abi korraldamine;

·        Lastekaitsealaste programmide elluviimine ja ennetustöö;

·        Vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;

·        Arvamuste ja avalduste esitamine kohtule ja  linnavalitsuse esindamine kohtus.

 

Nõudmised kandidaadile:

·        sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerumisega);

·        eesti keele valdamine C 1 tasemel ja vene keele valdamine suhtlustasandil;

·        tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;

·        ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;

·        hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;

·        pingetaluvus,  otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas;

 

Kasuks tuleb :

·        riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus;

·        B-kategooria autojuhiload.

 

Omaltpoolt pakume:

·        võimalusi eneseteostamiseks;

·        vaheldusrikast tööd;

·        35 kalendripäeva põhipuhkust;

·        sõbralikku ja toetavat meeskonda;

·        enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.

 

Konkursil osalemiseks esitada CV, sooviavaldus (koos kinnitusega , et ei esine asjaolusid mis välistavad ametniku teenistusse võtmise) ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressile: sandra@maardu.ee hiljemalt  28.06.2021

Info telefonil  6060720  või e-post sandra@maardu.ee