Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Maardu Põhikooli direktori ametikohale

Maardu Põhikool on vene õppekeelega ja ligi 385 õpilasega Maardu linnas (Noorte 10) asuv kool.

Direktori tööülesanded:

Kooli juhtimine, õppe-, kasvatus-, majandus- ja finantstegevuse korraldamine ning tulemuslikkuse ja kooli üldise arengu tagamine

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega  nr 30 direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded kehtestatud nõuetele.
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;
 • hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus;
 • Eesti keele oskus – C1

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • tegevuskava haridusasutuse juhina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid palume esitada   hiljemalt 20.  aprilliks 2020  meiliaadressile:  vaido.niinesalu@maardu.ee  märgusõnaga Maardu Põhikooli direktori konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon: tel. 6060748, e-post: vaido.niinesalu@maardu.ee