Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja Maardu uue kultuurikeskuse hoone ideekonkursi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja Maardu uue kultuurikeskuse hoone üldise ruumilise lahenduse ideekonkursi, mille eesmärgiks on ideekavandi kaudu parima tervikliku visiooni saamine Maardu linna Maardu uue kultuurikeskuse rajamiseks.Võistlustingimused on kooskõlastatud  Eesti Arhitektide Liiduga. Uus kultuurikeskus hakkab paiknema Karjääri 4 kinnistul, olemasoleva Rahvamaja asukohas.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on uus kaasaegne kultuurikeskus väga oodatud maardulaste ja loomekollektiivide poolt ning ideekonkursi korraldamine on esimene samm selle keskuse loomise suunas. „Arhitektuurse ideekonkursi tulemusena loodame saada 7. septembriks 2021 parima arhitektuurse nägemuse, mis arvestaks kavandatava kultuurikeskuse vajadustega ning vastaks tänapäeva nõudmistele" sõnas linnapea.

Ideekonkursi raames on vajalik teostada ruumianalüüs, esitada ettepanekud ja eesmärgistada tegevused tänapäevastele nõuetele vastava hoonestuse rajamiseks nii ehituslikult, funktsionaalselt kui ka visuaalselt. Lisaks tuleb lahendada territooriumi parklate, juurdepääsuteede ja põhiliste liikumissuundade sidusus hoonega. Kultuurikeskuse hoonestuse arhitektuurne lahendus peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline ja piirkonna ruumilist kvaliteeti parandav ja optimaalsete rajamiskuludega. Territooriumile peab planeerima väikse linnaväljaku koos lipumastidega, kus saaks korraldada avalikke üritusi (näiteks vabariigi aastapäeva).

Eskiislahenduse koostamisel peab arvestama kultuurikeskuse maksimaalse kasutamise võimalustega, planeerima multifunktsionaalse kasutusega ruume, mis suunitluse muutumisel on võimalik lihtsasti uuel eesmärgil kasutusele võtta. Kultuurikeskuse ruumiprogrammi planeerimisel tuleb võtta aluseks suletud netopind suuruses 2800 m2.

Kultuurikeskusesse tuleb muuhulgas ette näha suur saal (ca 400 inimesele), väike saal ( ca 100 inimesele), koreоgraafia saal, koorilaulusaal, laulu/tantsustuudio ruumid, orkestri/bändiruum/pillihoidla, huviringide ruumid (min 2 ruumi), multifunktsionaalsed ruumid Maardu kultuuriseltside kasutuseks (min 5 ruumi), samuti kohvikuruumid ja Maardu muuseumi ruumid (ca 100 m2).

Uue hoonestuse kavandamisel tuleb analüüsida kultuurikeskuse perspektiivset koostoimet kinnistul paikneva ja säilitamisele kuuluva staadionikompleksiga, eelkõige on vajalik arvestada liikumisteede paiknemisega ning planeerida vajalikke ümberkorraldusi, mille tulemusena tekiks antud keskkonda sobiv tervik. Uus hoonestus peab kinnistul paiknevate rajatistega olema loogiliselt ja funktsionaalselt seotud.

Kavandatava uue hoone energiatõhusus peab vastama liginullenergiahoone nõuetele. Peab kasutama säästvaid tehnoloogiaid ning keskkonnasõbralikke ehitus- ja viimistlusmaterjale. Erilist tähelepanu peab pöörama ka hilisema hoolduse lihtsusele ning säästlikkusele. Hoone võistlustöö seletuskiri peab sisaldama ülevaatlikku infot kogu hoonekompleksi tehnosüsteemide perspektiivsete vajaduste ja arengu osas.

Kogu hoonekompleksi ümbritsev liiklusskeem peab jääma lihtne ja loogiline, lahendus peab maksimaalselt säilitama olemasolevat kõrghaljastust. Uue haljastuse planeerimisel peab arvestama kogu kompleksi perspektiivsete arengusuundadega. Arhitektuurivõistluse ühe osana on vaja pakkuda võistlusala maastikuarhitektuurne terviklahendus.

Võistluse žüriisse kuuluvad Maardu linnapea Vladimir Arhipov,  Maardu Kultuuri- ja infokeskuse direktor Igor Jermakov, Maardu linnaarhitekt 1993 – 2021 Riina Liivamägi ja Eesti Arhitektide Liidu volitatud arhitektid Martin Melioranski, Karin Bauchmann ja varuliikmena Kristel Niisuke.

Auhinnafond on 25 000 eurot: esimene koht 9000 eurot, teine 7000 eurot ja kolmas 5000 eurot ning kaks ergutuspreemiat igaühesuurus on 2000 eurot.

Ideekonkursi võistlustööd esitatakse 7. septembriks 2021 kl 15.00-ks, seejärel toimub võistlustööde näitus ning võitja kuulutatakse välja oktoobri esimesel nädalal. Pärast seda toimub võidutöö näitus.

Võistlustingimused leiab: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3024572/general-info