Uudised ja teated

« Tagasi

Planeeringute teated

Kroodi tn 2 detailplaneeringu algatamine

Maardu Linnavalitsus algatas Kroodi tn 2 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 26.05.2021 korraldusega nr 402. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistule ehitus- ja hoonestustingimuste määramine äri-tootmishoonete püstitamiseks. Planeeritav ala asub Kroodi majanduspiirkonna lõunaosas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,31 ha.

Algatatud detailplaneeringuga saab tutvuda: https://maardu.kovtp.ee/kroodi2

Pirnipuu pst 82 detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavalitsus kehtestas Pirnipuu pst 82 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 26.05.2021 korraldusega nr 403. Planeeritav ala asub Maardu linna Muuga elamupiirkonnas, Pirnipuu ja Ploomipuu puiesteede nurgal. Detailplaneeringu koostamise ülesanne oli ehitusõiguse määramine ühiskondliku hoone püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 0,75 ha.

Kehtestatud detailplaneeringu ning menetluse käiguga saab tutvuda: http://maardu.kovtp.ee/pirnipuu82