Uudised ja teated

« Tagasi

Planeeringute teated

Raudkivi tn 2a detailplaneeringu algatamine

Maardu Linnavalitsus algatas Raudkivi tn 2a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 09.06.2021 korraldusega nr 445. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistule ehitus- ja hoonestustingimuste määramine kolme boksiga ridaelamu püstitamiseks. Planeeritav ala asub Muuga aedlinnas Raudkivi tänava ja Uus-Muuga puiestee nurgal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,19 ha.

Algatatud detailplaneeringuga saab tutvuda: https://maardu.kovtp.ee/raudkivi2a

Pirnipuu pst 46b detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavalitsus kehtestas Pirnipuu pst 46b kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 09.06.2021 korraldusega nr 446. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli ehitusõiguse määramine paariselamu püstitamiseks ja muuta krundi sihtotstarve ärimaast elamumaaks. Planeeritav ala asub Muuga aedlinnas Pirnipuu puiestee, Kirsipuu puiestee ja Hellerheina tee ristis. Detailplaneering ei sisalda Maardu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,16 ha.

Kehtestatud detailplaneeringu ning menetluse käiguga saab tutvuda: https://maardu.kovtp.ee/pirnipuu46b